El Fons Menorquí denuncia la greu vulneració dels drets de les persones refugiades i demana actuacions urgents

El Fons Menorquí denuncia la greu vulneració dels drets de les persones refugiades i demana actuacions urgents

El Fons Menorquí denuncia la greu vulneració dels drets de les persones refugiades i demana actuacions urgents

Els incendis que han cremat el camp de persones refugiades de Moria, a l’illa de Lesbos (Grècia), han deixat els seus habitants a la intempèrie i en unes condicions infrahumanes. Aquest camp, amb una capacitat per acollir 3.000 persones, n’hi vivien més de 13.000, amb unes condicions d’insalubritat i amuntegament molt greus.

El Fons Menorquí manifesta la seva preocupació pel que ha succeit al camp de Moria, que deixa al descobert, una vegada més, la dramàtica situació que pateixen les persones refugiades i migrades forçades a romandre als diferents camps d’arreu d’Europa. Davant d’aquesta realitat, el Fons fa una crida a la necessitat d’actuar perquè deixar-les abandonades suposa eludir les responsabilitats en matèria d’asil i de respecte als drets humans.

Quan al 1951es va aprovar la Convenció de Ginebra, a la qual Espanya s’hi va adherir, es volia protegir els drets i les llibertats fonamentals de les persones refugiades, i promoure la solidaritat internacional en aquest àmbit.

Tanmateix, des de fa anys, la política de fronteres a la Unió Europea ha desembocat en una flagrant violació del dret d’asil, tant per part de la pròpia Unió Europea com per part d’Espanya i de la resta d’Estats membres.

Per això, es fan necessàries polítiques migratòries eficients, que garanteixin els drets humans i protegeixin la mobilitat de les persones, alhora que es construeixen societats democràtiques més diverses i respectuoses.

El dret a refugi obliga a reubicar a les persones migrants a tota Europa. El cas de Moria, i de tots els camps on es retenen a persones refugiades, és una visualització del retrocés de drets bàsics que es viu al continent. La cooperació municipalista exigeix mesures urgents i es compromet a treballar per revertir aquesta situació inhumana.

A Menorca, l’abril de 2016, ja es va fer un manifest conjunt de les administracions locals, empeses per la societat civil, reclamant el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per tal de garantir la protecció internacional de les persones migrades o sol·licitants de protecció internacional, el compliment per part del Govern espanyol dels compromisos de les quotes de reubicació determinades per la Unió Europea i la posada en marxa de polítiques internacionals efectives de lluita contra la desigualat, la pobresa i els conflictes armats.
Des que va esclatar la crisi humanitària de 2015, el Fons ha dut a terme accions encaminades a avançar en la defensa dels drets de les persones refugiades i la reivindicació del dret al moviment de les persones, així com el finançament de diferents projectes d’ajuda humanitària.

Actualment, dins les actuacions de cooperació internacional, finança un projecte d’atenció sanitària al campament de refugi de Chios (Grècia) amb Salvamento Marítimo Humanitario; així com dos projectes al Líban d’assistència sanitària i un projecte que pretén reduir el risc de matrimoni infantil forçat als camps de refugiats que es duen a terme amb la col·laboració de Caritas i Creu Roja. A més, a Menorca, assumeix les ajudes de lloguer per a persones sol·licitants de protecció internacional residents a l’illa i gestiona la dotació d’un pis d’acollida per a persones migrants que arriben amb pastera. També promou activitats per combatre el racisme i la xenofòbia.

Segons les Nacions Unides, hi ha 79,5 milions les persones desplaçades forçosament, 26 milions de les quals han hagut de deixar el seu país. La situació viscuda a Lesbos requereix una actuació d’urgència per part d’Europa. És l’evidència que mirar cap a una altra banda només serveis per enquistar i agreujar les condicions de vida de les persones refugiades i mostrar la indignitat dels països d’Europa. Les persones refugiades tenen noms i cognoms….i també uns drets humans bàsics que cal seguir defensant.

Per tot el que hem exposat, des del Fons Menorquí plantejam:

– Evidenciar la situació d’absoluta desprotecció que pateixen les persones refugiades i denunciar la vulneració dels seus drets fonamentals.

– Sol·licitar que Espanya impulsi el principi de solidaritat entre els països de la Unió Europea amb l’aprovació en el Nou Pacte Europeu de Migració i Asil d’acords obligatoris per garantir els drets de les persones migrades i refugiades.

– Acollir fins a un màxim de 7 persones procedents de Moria per tal de donar-les-hi una oportunitat i garantir-hi els seus drets. Com a recurs necessari es posar a disposició de les autoritats competents l’allotjament d’emergència que actualment gestiona el Fons i on es podrien allotjar provisionalment aquestes persones.

– Mantenir el compromís del Fons amb els projectes d’estaló i millora de les condicions de vida de les comunitats d’origen i trànsit per tal d’avançar en la millora dels drets de la població migrant i refugiada. En aquesta línia, el Fons destinarà una partida de 30.000 euros a un projecte a Lesbos d’atenció legal a les persones refugiades, que ara els fa molta falta per a la defensa dels seus drets, així com 45.000 euros a l’atenció sanitària a persones refugiades a l’illa de Quios.

Resolució aprovada en la darrera Junta de Govern del Fons Menorquí de Cooperació

 

 

No Comments

Post A Comment