El nostre posicionament sobre el decret presentat pel PSOE en matèria d’habitatge

El nostre posicionament sobre el decret presentat pel PSOE en matèria d’habitatge

Arran de la proposta d’acord amb relació al decret en matèria d’habitatge presentat per l’Equip de Govern el passat ple de l’Ajuntament de Maó,  volem informar a la ciutadania del perquè de la nostra abstenció.

Aquesta proposta naixia en conseqüència del Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge, decretat pel Govern de na Marga Prohens. Des d’un començament, Ara Maó va recelar d’aquesta mesura i així ho va fer saber al mateix Ple d’octubre, elevant una moció a l’Ajuntament per sol·licitar un informe on s’estudiessin els efectes que podria comportar al municipi. Se’ns va escoltar i l’equip de govern actual va encarregar l’estudi que reclamàvem, però fins a la setmana passada no se’ns va posar a la nostra disposició els informes i el resultat d’aquests, que des del nostre punt de vista, deixa molt a desitjar, ja que no es tracta d’una anàlisi prou concloent pel gran impacte que podria suposar la seva aplicació.

Pel que hem pogut llegir dels informes que acompanyen l’expedient, un fet sí ha quedat molt clar. Que teníem raó en denunciar que les mesures presentades en el decret d’urgència del Govern Balear, a Maó, tindríem, en general, una incidència molt lluny del que seria desitjable.

Molt resumidament, creiem que els informes demostren el que ja sospitàvem des del nostre grup i en conseqüència, exposarem alguns dels punts a ressaltar sobre la postura que vam prendre ahir.

En primer lloc, l’aplicabilitat d’aquest decret, a la realitat de Maó, o no és possible, o senzillament empitjora encara més la situació, sobre tot perquè desconeixem realment les seves conseqüències, el què implicaria respecte a infraestructures (subministrament d’aigua potable, sanejament, xarxa elèctrica, serveis, mobilitat, entre altres qüestions).

Tampoc afronta el problema real dels residents a la nostra illa en general, ni a Maó en particular; la turistificació de l’habitatge, ja que els càlculs publicats estimen que a l’estiu es produeixen al voltant de 35.000 pernoctes de les quals desconeixem on tenen lloc, provocant un dels drames que patim a l’illa. Sembla evident que existeix una borsa oculta d’habitatge en els nuclis tradicionals que s’ha d’aconseguir que retornin en forma d’habitatge residencial. Aquesta línia hauria de ser la principal de l’administració, no la de facilitar més construcció sense tenir assegurats serveis com l’aigua, el clavegueram o altres serveis essencials per a la població.

Finalment, tampoc s’esmena cap aspecte sobre com resoldre la problemàtica que representen els habitatges buits, que actualment són molt nombrosos arreu de l’illa, i que la seva entrada a la borsa residencial relaxaria la tensió del mercat existent, aportant a prop de 6.000 habitatges a Menorca.

Per aquests motius, Ara Maó es va abstenir en aquest punt d’acord, en espera de major concreció en els temes que hem reclamat com a insuficients, bé mitjançant un nou acord de ple que pugui plantejar l’equip de govern, o bé mitjançant una futura millora mitjançant la tramitació parlamentària de les mesures a aplicar sobre habitatge, en comptes d’aquest decret clarament, millorable, en especial per a la nostra ciutat.

No Comments

Post A Comment