El nou conservatori: més a prop que mai

El nou conservatori: més a prop que mai

Aquests dies les institucions implicades han fet una passa ben important en el camí de dotar la nostra ciutat, i també tota l’illa, d’una infraestructura que és molt necessària: el Conservatori de Música. Des de 1989 el Conservatori és al Claustre del Carme. Enguany n’acaba la concessió. La necessitat d’unes instaŀlacions adequades a l’ensenyament musical ha estat cada vegada més evident els darrers anys. Ho hem d’entendre, idò, com una prioritat. Des dels nostres inicis com a formació, des d’Ara Maó, ho hem entès sempre així.

D’altra banda, tot gran projecte, i aquest ho és, necessita també que sigui entès dins el gran projecte que és la ciutat. El nostre model de ciutat educadora (que entenem com un veritable model per viure i entendre el nostre entorn) espera integrar dins la ciutat amb amabilitat tots els serveis. I l’aprofitament dels edificis que ara es troben en desús forma part del gran pla que és la voluntat de convertir la nostra ciutat en un lloc millor per viure.

Després de més de 20 anys no s’havia estat tan a prop de comptar amb un edifici propi per al Conservatori d’una forma tan clara. El projecte que representa la Sala Augusta és l’aposta que les administracions implicades, Ajuntament de Maó, Consell de Menorca i Govern de les Illes Balears, manifesten de manera inequívoca. I aquesta qüestió de voluntat política ve avalada, també, per diferents elements tècnics que donen al projecte la viabilitat necessària perquè aquest sigui el gran projecte de tota la gent de Maó i de Menorca.

Per fer un repàs molt ràpid de la història, ja el 2006 el Govern feia un primer anunci de la proposta de Sala Augusta com a seu del Conservatori, que va venir acompanyada posteriorment pel corresponent estudi geològic, per un concurs d’idees al qual es presentaren grans equips d’arquitectes, per les corresponents signatures de convenis entre administracions i la voluntat política de caminar-hi. No cal dir que el projecte complia escrupolosament amb tota la normativa d’espais educatius, els informes d’espais mínims, etc. I si bé hi havia bastant consens en aquest projecte, també és cert que el finançament no es va arribar a concretar en partides, cosa que va fer que quedàs alguns anys oblidat per dins qualque calaix, ajudat també perquè nous governs van capgirar les prioritats. Fins i tot es va proposar un lloc alternatiu que, tanmateix, tampoc no es va concretar en res. El 2015, ja amb el nou govern municipal, es va fer petició al Conservatori per demanar el vistiplau de la decisió de seguir amb la proposta de la Sala Augusta, amb els resultats de votació inclosos, que van sortir-hi favorables. Açò conduïa a la signatura d’un protocol amb la Conselleria d’Educació per fer passes en aquesta direcció.

Avui, hi som més a prop que mai. Basat en el primer projecte per a la Sala Augusta, el Govern ha continuat, tot millorant aquells elements que en un moment donat podien oferir dubtes, aprofundint en el projecte. I sabem que la viabilitat és clara. Resol la demanda i reivindicació de Menorca des de fa anys quant a espai i necessitats. La construcció d’un auditori amb cabuda per a unes 400 persones aclareix un dels punts més controvertits. I fa possible que el finançament per a aquest projecte sigui una realitat.

D’altra banda, també acompleix aquells elements referents al model de ciutat. Per a Ara Maó és important la recuperació del dinamisme de la ciutat, així com la recuperació dels espais i edificis en desús abans d’obrir nous espais a la perifèria. Hem de contribuir a una mobilitat més sostenible. La gent de Maó es podrà desplaçar a peu al conservatori, a la vegada que la gent de fora, que hagi de venir en cotxe, té accés a diferents aparcaments, segons uns estudi fet de mobilitat, entorn a unes 480 places. Sense oblidar la proximitat amb la parada d’autobús. I de l’aparcament de la sínia des Cuc, ben a prop d’allà.

Una decisió d’aquestes característiques no és cosa fàcil, i podem dir que tampoc ho és trobar-hi un consens absolut. Però, de la mateixa manera, també estem convençuts que caminam cap a la millora de tots els aspectes. Parlam de tenir una infraestructura per al Conservatori digna; d’un element revitalitzador de la ciutat; de la recuperació d’un espai emblemàtic com és la Sala Augusta, tan estimada per la gent i necessitada d’una empenta i un ús real. Sabem que els dubtes, legítims i lògics, poden aparèixer, i han aparegut, durant el procés. Però també sabem que quan es camina amb convicció cap a uns objectius que no cerquen altra cosa que la millora per al poble des d’uns plantejaments que hem compartit i defensat des de molts àmbits, el resultat només pot ser bo.

No Comments

Post A Comment