El nou contracte dels serveis de neteja de Maó tindrà una major cobertura, freqüència i programació

Nou contracte neteja

El nou contracte dels serveis de neteja de Maó tindrà una major cobertura, freqüència i programació

El Ple de l’Ajuntament de Maó ha aprovat el nou contracte dels serveis de neteja, que suposa una millora substancial pel que fa a l’organització i al dimensionament dels serveis de neteja. Així, es pretén aconseguir la total cobertura dels nuclis i barris del municipi i una major freqüència, un increment del control i major interacció amb la ciutadania.

Durant la roda de premsa de presentació, la tinenta d’Alcaldia de Medi Ambient, Conxa Juanola, va destacar la voluntat de tenir el municipi “en condicions òptima de neteja”, i va afegir: “El contracte vigent no estava dimensionat a la realitat de la ciutat, ha quedat desfasat: s’ha augmentat la superfície del municipi, s’ha incrementat la sensibilitat de la ciutadania en termes de neteja, han canviat els requeriments en matèria de sostenibilitat… Això fa necessari un nou contracte ben dotat tant pel què fa la periodicitat com la plantilla”.

Nou contracte

El contracte s’ha adjudicat, per concurs públic, a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA, per un import de 17.496.877,93 €, i es desenvoluparà mitjançant un contracte de vuit anys de durada.

Pel que fa als detalls específics del contracte, aquest diferencia entre serveis ordinaris, especials i extraordinaris. Els serveis ordinaris impliquen tasques com la neteja de paviments de vies i espais públics, aparcaments, parcs, zones verdes, espais d’oci, entre d’altres. Es tracta de feines la periodicitat de les quals s’incrementarà gràcies a l’augment de dotació de personal i de mitjans.

La novetat del nou servei és que, a partir d’ara, feines com la desherbada, la neteja de mobiliari urbà, l’inventari de paperers –que, fins ara, feia la Brigada Municipal– i la neteja de grafits als espais particulars, es faran d’ofici, així com la neteja de senyals i miralls de circulació, que actualment es fa de manera puntual. A més, l’empresa té previst un reforç de personal en l’època de caiguda de fulles.

Quant als serveis ordinaris, inclouen la neteja durant les festes patronals, la neteja derivada dels diferents actes públics, la neteja d’accidents, els vessaments, la retirada d’animals morts, i la neteja derivada de tempestes, ventades, nevades o inundacions. El nou contracte inclourà una ampliació de la borsa de serveis especials; així, es reservaran 13.000 euros per a serveis extraordinaris, pensada per si s’han d’ampliar els recursos en cas que els habituals no ho puguin assumir.

Dimensionament de nous espais i de creixement

Cal destacar que el nou acord tindrà en compte espais que fins ara no estaven inclosos en el contracte, com, per exemple, els aparcaments o les fases més modernes de POIMA. Però també les àrees de creixement, com, per exemple, la nova zona de Malbúger, entre els carrers Amazònia, Himàlaia i Madagascar. Un total de 120 quilòmetres de longitud, entre tots els barris i nuclis del municipi de Maó. S’ha de tenir en compte que, quan es va licitar l’anterior contracte, l’any 2003, eren espais que estaven en construcció o que encara no existien.

Reforç de personal segons l’època de l’any

Com s’ha dit anteriorment, hi haurà un increment del nombre de personal. S’ha de tenir en compte que el servei incloïa, a part de la neteja, la recollida de fems. Ara la plantilla del personal treballador es dedicarà únicament a la neteja de la ciutat.

Així, en temporada baixa (1 novembre – 30 d’abril) estarà formada per 25 persones; en temporada alta (1 maig – 15 juny), serà de 34 persones, a la qual s’inclou un reforç de fins a 36 treballadors/ores per als mesos de juliol, agost i fins al 16 de setembre. Això permetrà que hi hagi disponibilitat de personal durant les 24 hores al dia.

Dotació de maquinària i vehicles de més capacitat i eficiència i telecontrol

També es comptarà amb més màquines i vehicles, de millor qualitat i capacitat. En els propers mesos està previst que arribi la nova maquinària, que també té en compte criteris de sostenibilitat.

El telecontrol és un altre dels aspectes claus que incorporarà el nou servei i que permetrà una millor relació entre l’Ajuntament, el servei i la ciutadania. Per una banda, la ciutadania podrà conèixer amb antelació quins serveis i quan es duran a terme. A la vegada, l’Ajuntament podrà obtenir informació permanentment actualitzada sobre les rutes de neteja, gràcies al fet que els vehicles estaran dotats amb un dispositiu GPS que funciona en temps real. A més, s’implementarà un dispositiu de gestió que implicarà l’empresa, l’Ajuntament i la ciutadania.

Aprofitament d’aigua, vehicles elèctrics i productes de certificació ecològica

Per últim, el nou contracte té en compte criteris de sostenibilitat, gràcies a l’aprofitament d’aigua –majoritàriament extreta d’aljubs–; la dotació de 15 vehicles elèctrics, que reduiran tant la contaminació ambiental com l’acústica; la instal·lació d’un parc fotovoltaic al centre de treball, que permetrà recarregar els vehicles elèctrics; la utilització de productes de certificació ecològica; i, finalment, la formació del personal.

El nou servei creu en la importància de la comunicació. Per això, es preveu que una partida de 12.000 euros a l’any es destinaran a la sensibilització i a la informació.

A la roda de premsa de presentació del nou contracte, hi han assistit el batle de Maó, Héctor Pons, i la tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient, Conxa Juanola.

PRESENTACIÓ NOU CONTRACTE DE NETEJA

No Comments

Post A Comment