Estudiarem el soterrament de l’aparcament de la sínia de la Plana i la creació d’una zona verda a la superfície

Sínia de la Plana - Maó

Estudiarem el soterrament de l’aparcament de la sínia de la Plana i la creació d’una zona verda a la superfície

Començarem per la sembra d’arbres a les línies centrals de l‘aparcament i l’adequació de l’entrada des del carrer del Campament

La proposta s’emmarca en la creació d’una xarxa verda urbana que tengui la màxima diversitat

Des d’Ara Maó consideram prioritari avançar en la implantació d’una xarxa verda urbana que tengui la màxima diversitat possible. Per fer-ho, cal definir, activar i protegir les zones verdes urbanes com s’Esplanada, sínia des Cuc, Es Freginal, sínia Costabella, parc Rubió i Tudurí, costa de ses Voltes, etc.

Tots aquests espais han de ser nodes d’una xarxa verda connectada per corredors verds per a vianants i bicicletes.

Com ho farem?

En el marc de l’ampliació i creació de noves zones verdes, estudiarem la viabilitat de la construcció d’un aparcament soterrat a la sínia de la Plana (des Cuc), que permetrà recuperar la superfície de la sínia com a zona verda. Començarem per la sembra d’arbres a les línies centrals de l‘aparcament, així com l’adequació de la zona d’entrada des del carrer Campament.

També apostam per adquirir els espais que han quedat lliures en les zones d’antigues sínies per fer-ne espais oberts on sembrar zones d’arbres que puguin servir de refugis climàtics; és a dir, espais amb vegetació i aigua per descansar i per contribuir a la baixada de les temperatures.

A més, dissenyarem els espais verds urbans tenint en compte la gestió de l’aigua i la implantació de tècniques de drenatge urbà sostenible.

No Comments

Post A Comment