Expresam la nostra decepció davant la resposta del PSOE sobre una important transformació de sòl rústic a Maó

Expresam la nostra decepció davant la resposta del PSOE sobre una important transformació de sòl rústic a Maó

Des d’Ara Maó volem expressar la nostra decepció, malestar i relativa sorpresa, davant la resposta de l’equip de govern a la nostra pregunta presentada el passat ple, arran d’una informació publicada en premsa local que informava d’una important transformació de sòl rústic al terme municipal de Maó, denunciada per part del GOB al Consorci de Disciplina Urbanística i al Servei Insular de Patrimoni.

En resum, demanàvem si l’equip de govern tenia coneixement d’aquestes actuacions en rústic, com també demanàvem sobre llicències i procediments urbanístics amb relació a aquesta finca, i si es posaria en coneixement del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic.

La resposta a les nostres preguntes es pot resumir en què desconeixien les actuacions denunciades i que seguiran el procediment habitual reglamentari.
Davant les breus i telegràfiques respostes de l’equip de govern, Ara Maó vol expressar la seva decepció en constatar la falta de control sobre les actuacions que s’estan duent a terme il·legalment sobre el territori municipal.

Des d’Ara Maó crèiem necessari posar-se en contacte immediat amb el Consorci per tal d’activar una clara resposta davant aquesta qüestió.

De la mateixa manera, la nostra relativa sorpresa és deguda al fet que, malauradament, no és nou que des de l’equip de govern, davant les preguntes formulades des dels altres grups municipals, no es donin explicacions sobre quines línies, prioritats o directrius polítiques se segueixen.

Ara Maó vol expressar el seu malestar davant la falta de lideratge; falta d’una actitud més decidida i compromesa per part de la regidoria d’Urbanisme i Obra Pública de l’Ajuntament de Maó en defensa del nostre territori i recursos naturals.

Aquest, precisament, va ser el motiu de les principals desavinences dins l’equip de govern de coalició PSOE – Ara Maó dels passats mandats, raó per la qual en les negociacions per a la nova legislatura actual Ara Maó va demanar liderar les àrees d’Urbanisme i Obra Pública, demanda a què el PSOE es va negar fins al punt de trencar les negociacions i frustrar la reedició d’un nou pacte de govern.

No Comments

Post A Comment