Firmat un conveni amb l’Institut Balear d’Energia per al manteniment dels punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics

Firmat un conveni amb l’Institut Balear d’Energia per al manteniment dels punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Maó i l’Institut Balear de l’Energia (IBE) han firmat un acord de col·laboració per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics.

El regidor de Recursos i Sostenibilitat, Rafael Muñoz, ha recordat que “Menorca té 80.000 vehicles particulars, inclosos els vehicles de lloguer, i el 47% de la demanda d’energia primària a l’illa va destinada al transport per carretera. I açò és insostenible”.

En aquest sentit, Muñoz ha assenyalat que “per aconseguir la necessària penetració del vehicle elèctric necessitarem una xarxa interoperable de carregadors als carrers, siguin de gestió pública o privada. El Consell preveu que el 2030 hi hagi a l’illa 700 punts de càrrega públics, i 170 d’aquests corresponen a Maó”.

El regidor també ha explicat que “el cost del manteniment i del consum d’energia s’ha de poder repercutir als usuaris i amb aquest conveni hem habilitat la possibilitat que l’Ajuntament pugui fer-ho. Ara definirem un preu públic, que intentarem que sigui competitiu i similar a la resta de municipis”. 

Conveni

El conveni signat té una vigència de 4 anys, i defineix la col·laboració entre les dues entitats, per tal de millorar l’estat dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la xarxa de Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears (MELIB) i assegurar-ne la sostenibilitat.

Així, el conveni, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local, estableix alguns compromisos, com ara participar i col·laborar en l’IBE en el desenvolupament del projecte i xarxa MELIB.

D’aquesta forma, l’Ajuntament es compromet a integrar els cinc punts de recàrrega municipals (ubicats al carrer Sàhara, Albert Camús, Passeig Marítim, Poliesportiu i plaça Eivissa) a la xarxa de punts de recàrrega MELIB, així com incorporar els que s’instal·lin durant la vigència del conveni, com per exemple els 5 punts que prest entraran en servei a l’aparcament del Camí de Ses Vinyes.

A més, s’habilita la possibilitat que l’Ajuntament pugui cobrar als usuaris per la recàrrega del vehicle. Una mesura que podria entrar en vigor un cop s’hagi definit el preu públic de referència, consensuat amb el Consell Insular i la resta d’ajuntaments de Menorca. Cal tenir en compte que l’any 2011, la despesa energètica dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics va ascendir a 11.000 euros, una xifra que se situa als 28.899,15 euros si es compta des de 2018, costos de manteniment i amortització a banda.

També contempla que s’aboni les despeses del manteniment, a requeriment de l’Institut Balear de l’Energia, una vegada l’Institut hagi adjudicat el contracte de manteniment.

Maó és el municipi que més demanda de càrrega de vehicles experimenta de tot Menorca, amb un total de 3.618 recàrregues l’any 2021, que van suposar un total de 32.851 kWh subministrats. En el que portam de 2022, ja s’han enregistrat 1.871 recàrregues i un total de 18.099 kWh d’energia elèctrica subministrada.

No Comments

Post A Comment