Guanyar el port per recuperar la ciutat

Guanyar el port per recuperar la ciutat

Ara Maó defensa que s’ha d’augmentar capacitat d’incidència municipal en la gestió del port

 

El port és l’element estratègic del municipi de Maó. S’ha d’abordar aquest gran espai i infraestructura des de l’arquitectura i el paisatge d’una manera global, integradora i transversal: rallar de Maó, es rallar del port. En canvi, la poca o nul·la capacitat d’intervenció municipal en múltiples i polèmics episodis recents fruit del model de la gestió de l’Autoritat Portuària (els residus del dragatge, la punta des Rellotge, el vial des Cós Nou, la Solana, la gestió de terminals, els amarraments del Club Marítim, Travelift, la reordenació de s’Altra Banda, cala Figuera, etc.) revela que l’Ajuntament de Maó té poca capacitat a l’hora de participar en el model de gestió del port.

Ara Maó creu imprescindible un pacte de col·laboració entre totes les administracions amb competències i els agents socials i econòmics que tenen el port com a base de gran part de les seves activitat per tal de definir model d’explotació del port, participant en les estratègies de captació de turisme creuerista, el turisme nàutic les concessions administratives, el control de subministres, la gestió de residus, etc.

En aquest pacte s’inclouria el disseny d’una visió unitària del patrimoni històric construït i una gestió conjunta de les instal·lacions històriques amb valor històric que voregen les aigües: la Base Naval, la Mola, el Llatzeret, el Castell de Sant Felip, l’illa del Rei, etc.

Ara Maó proposa també destinar cala Figuera a usos socioesportius lligats a la nàutica;  sotmetre al debat ciutadà, atesos els efectes observats en altres ciutats, la conveniència de les iniciatives de l’APB adreçades a potenciar la presència de creuers de gran eslora i capacitat de passatge; i revitalitzar urgentment el consorci del penya-segat i dotar-lo de contingut per abordar la consolidació del penyal, imprescindible per a la continuïtat de les empreses de comerç i restauració del port.

Pel que fa a la mobilitat, d’una banda proposa prioritzar una connexió vertical amb ascensors abans que una d’escales mecàniques. Si aquesta proposta no es pot aturar administrativament, és urgent instar-ne la revisió perquè el projecte que finalment s’executi respecti el conjunt de baranes i el desenvolupament d’escales del projecte Claret. També és necessari saber quins costos anuals de manteniment i consum energètic haurà d’assumir el municipi en el cas que es facin. De l’altra, reconsiderar la ubicació dels aparcaments davant els restaurants i bars del port i obrir la possibilitat de fer un carril bici amb l’objectiu de pacificar els usos de mobilitat i compatibilitzar l’oferta de restauració.

Per últim, Ara Maó proposa convertir la part interior de la Colàrsega en una zona humida que sigui un nou atractiu per a Maó i que permeti disminuir el rebliment del port per sediments, motiu pel qual s’ha de dragar i dignificar d’aquesta manera tot l’espai que en aquests moments s’ha convertit en una deixalleria.

Tags:
No Comments

Post A Comment