‘La central tèrmica de Maó i el futur mediambiental de Menorca’, article de Conxa Juanola

La central tèrmica de Maó i el futur mediambiental de Menorca

‘La central tèrmica de Maó i el futur mediambiental de Menorca’, article de Conxa Juanola

Davant les notícies dels darrers dies amb relació a la proposta d’un possible canvi d’ubicació de la central elèctrica, des d’Ara Maó ens volem reafirmar en la defensa de l’Estratègia Menorca 2030 i el procés de descarbonització.

En la nostra opinió, el debat de la societat actual no és per res on ha de ser la central, sinó com seguir treballant cap a la reducció significativa de les emissions contaminants i la introducció d’energies renovables a l’illa. I de manera urgent, que aquestes mesures facin que la central passi a ser un element amb poca activitat i només com a element de suport en moments concrets.

L’actual central representa un punt molt important d’emissions atmosfèriques i una gran despesa per la compra de combustibles que vénen de fora. Si aconseguim reduir el consum de la part d’energia evitable, que ara gastam, i es fan realitat diferents projectes d’energies renovables que estan en tramitació avançada a la nostra illa, guanyarem en salut i en economia.

Traslladar la central a un altre indret, a banda de requerir una tramitació molt llarga i un debat social molt intens, no evitaria ni que les emissions puguin arribar a Maó -l’aire no té fronteres- ni que la despesa energètica segueixi essent de molts milions a l’any.

Per aquests motius, l’aposta d’Ara Maó és dedicar els esforços i el temps a continuar amb la senda iniciada i amb la prevista pels pròxims anys. S’han anat fent un seguit d’actuacions importants, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum en els edificis municipals, la instal·lació de punts de càrrega per a cotxes elèctrics, el canvi d’enllumenat públic cap a sistemes més eficients o la posada en marxa del projecte EcoooLocal, que és una metodologia de control de la despesa energètica municipal enfocada a la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum, especialment a les escoles.

En repetides ocasions ha quedat demostrat que la producció d’energia elèctrica amb combustibles fòssils és una problemàtica que preocupa. La taula rodona “La central elèctrica de Menorca, l’energia a debat”, organitzada per Ara Maó el mes de novembre de 2018, va evidenciar dades que generen inquietud sobre les emissions d’alguns contaminants i la necessitat d’actuar. La conclusió final de tots els participants va ser que el més urgent és la planificació dels propers anys, que és imprescindible la realització d’un calendari realista que es pugui assolir a curt i mitjà termini i, sobretot, que marqui el camí a seguir amb passes clares i factibles.

En aquest sentit, es va aprovar fa unes setmanes el Pla de qualitat de l’aire de Maó, redactat pel Govern Balear, el Consell Insular i l’Ajuntament de Maó, que ha de marcar les directrius de les accions encaminades a reduir consums i contaminació dels principals emissors, així com rebaixar substancialment la dependència de la central elèctrica a partir de l’augment de les energies renovables.

Si Menorca vol caminar cap a la descarbonització de la seva economia, ha de ser capaç d’estalviar energia i reduir la seva demanda energètica amb actuacions com les millores d’aïllament als edificis, la reordenació de la mobilitat motoritzada o la potenciació del transport públic. Un estalvi que hem de combinar amb l’ús intel·ligent de les energies renovables.

És urgent prendre consciència de l’enorme cost econòmic, ambiental i de salut que suposa l’ús dels combustibles fòssils, un recurs cada vegada més escàs i car, que hem d’importar i que ens genera una dependència estratègica de cara al futur. Actuar sobre bases sòlides i decidides és una obligació per aconseguir un món més adequat per ara i pel futur de les generacions que pugen.

Conxa Juanola
Portaveu d’Ara Maó

Article publicat al diari Menorca el 2 de novembre de 2021

No Comments

Post A Comment