La connexió a la xarxa de sanejament de Llucmaçanes: una realitat

La connexió a la xarxa de sanejament de Llucmaçanes: una realitat

Les obres de Llucmaçanes s’acabaran abans de l’estiu. Així, s’haurà arribat al final d’un trajecte que passa per la necessitat de proveir el nucli de població de la connexió al sistema de sanejament. D’aquesta manera, més de 300 persones es beneficiaran d’aquesta connexió al sistema de clavegueram de la ciutat i es deixaran d’emprar fosses sèptiques.

Les polítiques d’aigua que l’equip de govern de l’Ajuntament duu a terme tenen una finalitat molt clara: fer feina per a la millora de la qualitat de l’aigua, aconseguir-ne un ús responsable i treballar per millorar les connexions, que a la fi repercuteix també en la qualitat. La política de recuperació d’aljubs, suport als filtres verds, creació de fonts públiques, redacció de projectes de sanejament a altres nuclis poblacionals, reutilització d’aigües per a usos com els de regadiu per a zones de la ciutat, tractaments diferents en la gestió de l’aigua de la piscina municipal o l’estudi d’un nou sistema tarifari d’aigua, s’afegeixen a aquesta última actuació per a la millora de la gestió de l’aigua.

L’actuació de Llucmaçanes ha estat possible gràcies a la col·laboració amb altres institucions, com és en aquest cas la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Per a més informació tècnica, podeu acudir al que en diu el web de l’Ajuntament: http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=15145

No Comments

Post A Comment