La nostra posició sobre la instal·lació de noves papereres

La nostra posició sobre la instal·lació de noves papereres

En relació amb els punts d’acord 1  i 2 que presenta el PP, que fan referència a la creació d’un cens de papereres i a l’avaluació de la seva distribució, ja estan contemplades al contracte del servei de neteja que es va aprovar el maig de 2022. Per açò vam demanar a l’equip de govern si aquest cens ja existeix, i si és així, poder consultar-lo amb la màxima brevetat.

També diu al contracte  que es farà una planificació anual de renovació, optimització de les ubicacions i millora dels models de papereres per a tota la resta del contracte, en coordinació amb el responsable municipal i segons els criteris acordats prèviament. I com en el cas anterior, vam demanar com està aquest tema.

Pel que fa a la instal·lació de noves papereres, des d’Ara Maó, preferim esperar a veure el cens i l’estudi per determinar si existeix una necessitat real. I també ens genera dubtes el tema d’instal·lar papereres amb separadors per a diferents tipus de residus, perquè tot i que som uns ferms defensors del reciclatge, pensem que a l’hora d’instal·lar aquests nous sistemes, l’accessibilitat dels carrers es podria veure minvada, així que primer hauríem de tenir molt clar si els models i ubicacions ens convencen.

I per últim, cal dir que estem d’acord amb les campanyes de sensibilització que proposen, però tornant al contracte, ja es preveuen 8000 eu +Iva anuals per dur-les a terme. Aquí també vam demanar a l’equip de govern si  té present, com exposa el partit popular, de fer-ne en relació amb l’ús adequat de les papereres.

Pels motius abans exposat, el nostre vot serà d’abstenció.

 

 

No Comments

Post A Comment