La nostra pregunta sobre les tasques en matèria d’accessibilitat que s’estan duent a terme a Maó

La nostra pregunta sobre les tasques en matèria d’accessibilitat que s’estan duent a terme a Maó

El Diari Menorca va publicar, en data 8 de març, una notícia sobre la participació de la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme i Ciutat de l’Ajuntament de Maó en un seminari sobre transformació i bon govern, organitzat per la Diputació Provincial de Cadis. Allà, segons la notícia publicada, va exposar, entre d’altres, els canvis que s’estan duent a terme a Maó, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i crear itineraris accessibles.

Arran de l’exposat, vam plantejar les següents preguntes a l’equip de govern:

1. Podria explicar, l’equip de govern, aquests canvis o novetats a què faria referència la notícia esmentada, al ple de la corporació municipal?

2. Quina feina s’està realitzant en itineraris accessibles?

L’any 2022, el 6% de la població maonesa tenia una discapacitat reconeguda
per l’òrgan competent en matèria de valoració de discapacitat i dependència:

3. Quines propostes concretes sobre accessibilitat universal al municipi s’estan treballant actualment?

La resposta per part de la regidora d’Urbanisme i Obra Pública es va limitar a enumerar les accions que s’havien dut a terme durant els anteriors mandants, quan noltrus també formaven part de l’equip de govern. Seguirem insistint perquè s’avanci en aquesta matèria i aconseguir un Maó més inclusiu i que tingui en compte les diferents realitats dels seus ciutadans.

 

No Comments

Post A Comment