La nova residència per a gent gran de Maó continua avançant

La nova residència per a gent de Maó gran continua avançant

La nova residència per a gent gran de Maó continua avançant

El passat mandat, sota l’alcaldia de na Conxa Juanola,  vam posar en marxa projectes que estaven aturats des de feia molt de temps. En quatre anys, vam aconseguir dotar de pressupost i definir projectes concrets de qüestions tan importants com la recuperació del Verge del Toro per a usos sociosanitaris, la rehabilitació de la Sala Augusta com a seu del nou conservatori i la construcció d’una nova residència per a persones grans en situació de dependència als quarters de Santiago, entre altres.

La gestió responsable dels recursos públics i la constància en la feina van permetre incrementar notablement la inversió pròpia i externa en el municipi.

Aquesta feina ahir es va tornar a evidenciar amb l’escenificació de la signatura del conveni per fer realitat la futura residència dels quarters de Santiago, i la presentació per part de la Conselleria del projecte executiu, que ara romandrà en exposició pública durant 15 dies.

Cal recordar que amb aquest projecte es faran realitat dues de les prioritats que des d’Ara Maó sempre hem defensat: donar resposta a les necessitats socials del municipi i la recuperació d’espais i edificis en desús.

Licitació de les obres

A diferència d’altres projectes, en el cas de la residència de la caserna de Santiago, l’Ajuntament no ha d’emetre la llicència, perquè l’obra es va declarar d’interès autonòmic i això simplifica els procediments.

D’aquesta manera, passats aquests 15 dies, si no hi ha al·legacions, el Consell de Govern aprovarà el procés de licitació de les obres que s’ha de fer per concurs.

Amb aquest conveni, l’Ajuntament cedeix part del solar per construir l’edifici que albergarà 120 places per a persones grans amb dependència, que formarà part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears.

El cost total del projecte és de 10.374.954 euros que es divideix de la següent manera: 229.110 euros per a les demolicions prèvies, 9.255.085 euros per a la construcció de la residència i 890.758 per a l’estructura de l’aparcament.

La conselleria d’Afers Socials i Esports assumeix el 90,31% del pressupost a través del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, concretament 9.369.640 euros. En aquesta xifra s’hi han de sumar 586.242 euros més per finançar la redacció dels projectes i les direccions d’obres. El Consell de Menorca un 3,86%, 400.000 euros.

Per la seva part, l’Ajuntament de Maó aportarà el 5,83% del cost, 605.313 euros, que serviran per habilitar un aparcament subterrani a la nova residència.

L’edifici de la residència tindrà una superfície construïda 6.803,05 m²,  i es contemplen 2.711,84 m² que podran ser utilitzats en un futur per a aparcament municipal.

Els arquitectes redactors del projecte són SV60 Cordón & Liñán Arquitectos (SV60 Arquitectos S.L.).

No Comments

Post A Comment