La signatura del conveni amb la Fundació Illa del Rei, una fita clau a Maó en la relació amb el patrimoni

La signatura del conveni amb la Fundació Illa del Rei, una fita clau a Maó en la relació amb el patrimoni

Després de prop de 15 anys en què l’illa ha sofert canvis importantíssims gràcies a la tasca de les persones que conformen la Fundació Illa del Rei i de tots els voluntaris que hi han fet feina, es posen les eines per disposar d’un marc jurídic que en reguli l’activitat i possibiliti una normalització de la feina que s’hi fa.

L’Illa del Rei és un espai emblemàtic a Maó, a més de ser un terreny municipal. Des d’Ara Maó sempre hem considerat que la gestió del patrimoni històric i cultural, i en especial tot el que hi ha en el port de Maó, necessita d’una visió integral, atès que és una de les grans riqueses de què disposam. Així apareix en el nostre programa polític. Per açò, la normalització legal de la situació que es produeix entre aquells que, a la pràctica, s’encarreguen de dur a terme les tasques de recuperació de l’indret -la Fundació- i l’administració -l’Ajuntament- és una gran notícia. No en va, Conxa Juanola, alcaldessa de la ciutat, ha esmentat que som davant un “dia històric”.

Amb aquest conveni, es possibilitarà que la feina duta a terme per la Fundació tengui tot el suport legal necessari. Les relacions entre empreses contractades podran ser més segures, a la vegada que es farà que una instal·lació municipal tan emblemàtica com l’Illa del Rei, de tots els maonesos i maoneses, compti amb criteris clars i d’interès comú. Estem parlant, en definitiva, d’una passa en què tots hi surten guanyant: la Fundació, que veu reconeguda la tasca realitzada durant els darrers anys i pot fer la seva tasca amb més seguretat; l’administració pública, que compta amb criteris establerts per donar una visió d’interès públic; i la ciutadania, que té més a prop l’ús d’unes instaŀlacions de gran interès històric i cultural.

Aquesta és també una passa endavant en la consecució d’una visió integral del patrimoni de la ciutat, qüestió que ens és molt necessària per donar encara més valor a aquests elements.

No Comments

Post A Comment