L’abocador

L’abocador

El terme municipal de Maó acull alguns dels principals focus de contaminació a Menorca pel fet de donar serveis que abasteixen tota l’illa. Els problemes detectats aquests dies de filtracions de lixiviats a l’abocador de fems de Milà són molt preocupants i demanen solucions urgents.

En una illa petita com Menorca tots ens hem de preocupar però en aquest cas els ciutadans de Maó són els que tenen en l’entorn més proper les filtracions de sucs contaminants sense control, que poden agreujar encara més la contaminació per nitrats que pateixen els aqüífers.

L’administració competent, el Consell Insular, diu que ho sabia però que no es pensava que fos tan greu. El nostre ajuntament, que no té competències, però sí responsabilitat davant els seus ciutadans, diu que només té informació puntual dels fets. Tant una postura com l’altra són molt preocupants, sobretot perquè hi ha un tema de salubritat en joc, i les persones que han rebut l’encomana de gestionar els béns públics estan transmetent la sensació de viure en la ignorància o en la indiferència.

Vivim en una societat que ha crescut i ha millorat la seva qualitat de vida a base de generar tot tipus de residus i ara ha de fer front a les conseqüències d’aquesta manera de créixer. En el cas dels residus, el futur passa necessàriament per la reducció, la reutilització, el reciclatge i el redisseny de les solucions tècniques.

Però tant les solucions tècniques, que n’hi ha, com els canvis en els comportaments són urgents i necessaris i passen per tenir responsables a les institucions que facin la seva feina bé: que controlin les obres públiques, que demanin responsabilitats si hi ha negligències, que estiguin informats del que passa, que informin la ciutadania i que tenguin l’educació cívica com a eina prioritària en el seu dia a dia.

La ciutadania de Menorca té dret a saber com és possible que una obra pública feta fa només dos anys, amb totes les garanties demanades per Europa, presenta al final tantes deficiències que obliguen a tancar l’abocador. La correcta impermeabilització de Milà era un dels objectius claus a aconseguir per poder fer l’ampliació. L’error és molt considerable i es fa necessari dotar de major transparència aquest cas.

 

No Comments

Post A Comment