L’aigua, els nitrats i la sensibilitat mediàtica en època d’eleccions

L’aigua, els nitrats i la sensibilitat mediàtica en època d’eleccions

Ens aturam a analitzar la notícia? Tal vegada governs anteriors en sortiran escaldats…
Sí, la quantitat de nitrats present a l’aigua de Maó té tendència asencendent i seguirà en augment durant anys, almenys en els pous, ja que la recuperació de la qualitat de l’aigua en els aqüífers és molt lenta i es necessitaran dècades de bones pràctiques per aconseguir-ho.
Curiosament el mateix diari que ha tret la notícia deia açò el 2014:
Aquest era un nivell encara superior, però la notícia és la mateixa.
En tot cas, informar de la situació dels nitrats de la xarxa municipal de Mao, com ho fa el Menorca, està molt bé ja que la ciutadania ha d’estar informada i ha de conèixer la realitat de la situació. Només que el tractament de la notícia es podria millorar molt si es complementés amb la situació de totes les xarxes de l’illa. En fi, la transparència té un preu i ser l’únic municipi de l’illa que publica puntualment les analítiques fa que siguem focus d’atenció mediàtica.
Quant a la situació de Maó, hem de dir que des que Ara Maó va arribar a la batlia es van posar en marxa polítiques i accions per atacar de forma decidida la problemàtica, com les següents:
– Actuacions encaminades a determinar les causes de la mala qualitat de l’aigua: realització d’un estudi-auditoria de les captacions d’aigua del municipi. Fruit d’aquests estudis es conclou que la principal causa de presència de nitrats prové d’adobs químics.
– Actuacions encaminades a millorar la qualitat i quantitat d’aigua en els aqüífers del municipi: millorar el clavegueram; connectar els nuclis sense clavegueram (projectes, obres, filtres verds); creació de la Comunitat d’Usuaris de l’Aqüífer de Menorca (CUA); reducció de captacions (limitació de subministrament a creuers, aprofitament de pluvials i aigües depurades per fer net i regar, recuperació d’aljubs); aprovació del pla d’emergència de sequera (únic de l’illa i segon de les Balears); actualització del pla de gestió sostenible de l’aigua, etc.
– Actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’aigua a la xarxa: estudi d’alternatives per a la desnitrificació de l’aigua de Maó; fonts desnitrificadores en centres educatius; font desnitrificadora de Calàbria; projecte i execució de planta de desnitrificació biològica a Malbúger; etc.
Mirem si no hem estat el primer municipi de les Illes que ha orientat la seva gestió de l’aigua cap a la sostenibilitat i la preservació del recurs. Altres governs anteriors van amagar la informació, tot i tenir requeriments de la Conselleria de Salut perquè n’informessin.
No Comments

Post A Comment