L’ajuntament de Maó està obligat a respectar el patrimoni de la ciutat

L’ajuntament de Maó està obligat a respectar el patrimoni de la ciutat

 

 La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Maó ha anunciat recentment les obres que pretenen dur a terme a la plaça Colón. Amb una actuació que costarà als contribuents la quantitat de 50.000 €, i que ha assenyalat s’iniciarà aquest mes de febrer, volen, entre altres coses, eliminar (al manco en bona part) l’empedrat característic d’aquesta plaça, creant un major espai central amb l’objectiu de poder-hi instal.lar les terrasses dels bars.

Podem compartir la necessitat d’actuar en aquesta plaça, tot i que és qüestionable que en aquests moments gastar 50.000 € en aquesta actuació sigui la prioritat del municipi, en una legislatura marcada pels retalls que han sofert molts de programes. Però el que no podem compartir de cap manera és l’abast de l’actuació que vol fer l’Ajuntament.

Per començar, l’Ajuntament té l’obligació de ser plenament respectuós amb el que prescriu el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Maó. I aquest Catàleg, que és una norma que tots hem de complir, començant per la primera institució de la ciutat, protegeix l’empedrat de la plaça Colón i estableix que s’ha de conservar l’actual superfície empedrada i els seus materials, i fixa com a obres obligatòries a realitzar la restauració d’aquest empedrat. Per tant, l’Ajuntament no pot eliminar-lo de la plaça. Si ho fes, estaria incomplint el Catàleg, i estaria cometent una infracció que aquest instrument qualifica com a molt greu.

Tal i com es diu a la presentació del Catàleg en qüestió, “la ciutat, com a patrimoni col.lectiu, necessita de la consciència social que impossibiliti la pèrdua dels seus valors (edificis, elements, espais públics, etc, …), freni el procés de degradació i faciliti la seva recuperació”. Com podrà l’Ajuntament exigir als ciutadans que es comprometin amb la conservació del patrimoni si ell és el primer que no respecta aquests elements que s’haurien de conservar ? Quin missatge enviarà a la ciutadania si la institució municipal és la que es bota les seves pròpies normes ?

Però, a més de representar una falta de sensibilitat respecte a la protecció del patrimoni i de respecte a la normativa, l’actuació prevista per l’equip municipal denota una lamentable falta de visió. Perquè està bé rehabilitar i actuar sobre la plaça Colón, però el que no entenem, i que clarament no compartim, és que per fer-ho es vulgui banalitzar aquest espai públic, convertint-lo en un lloc despersonalitzat, la mateixa plaça que podríem trobar, posem per cas, a Burgos, a Guadalajara o a Benidorm. Açò no té sentit, perquè és perdre una mica més la pròpia personalitat, substituint-la per un producte estandaritzat.

Compartim la voluntat que el centre de Maó tengui activitat comercial i, en aquest cas que s’hi puguin ubicar terrasses de bars, però aquest no pot ser l’únic objectiu i l’únic criteri que guiï l’actuació municipal. Hem de ser respectuosos també amb els valors de la ciutat, entre ells els arquitectònics i patrimonials. I un altre valor que no hem d’oblidar: el del compliment de la norma.

No Comments

Post A Comment