L’aventura de la diversitat

L’aventura de la diversitat

A la natura, tot està interrelacionat. Els organismes vius formen part d’un cosmos i actuen recíprocament per tal que el resultat sigui l’òptim dins l’ecosistema.

Les aliances d’aquest tipus, enteses com a la suma de les parts on totes i cadascuna tenen vital importància per la supervivència, es poden transposar també a les comunitats humanes. Aquesta és la filosofia que impregna l’experiència d’Ara Maó, un col·lectiu de persones que es presenta amb un nou format –l’agrupació d’electors- i que és el reflex d’aquesta diversitat que busca l’eficàcia.

Mestres, comerciants, economistes, treballadors públics, advocats, tècnics en diverses disciplines… Totes i cadascuna de les persones, integrants o no en la llista electoral, que es va sumant a aquest col·lectiu, creuen que ha arribat el moment d’entrar en política per aturar un funcionament que està malmetent la credibilitat de la democràcia i la legitimitat del sistema que fins ara ens havia permès avançar.

Creiem que és l’hora d’organitzar aquesta col·laboració mútua on les habilitats personals, els punts forts i les febleses, s’acoblin de tal manera que allà on no arriba un arriba l’altre, amb l’objectiu final de garantir l’èxit de  la comunitat.

Per això hem mesclat gent d’un ampli espectre polític, hem incorporat moltes persones independents i hem sotmès la llista a un procés previ de primàries. Perquè cercam una nova manera de fer les coses.

Tenim el convenciment de viure un moment històric excepcional. S’ha de posar en marxa una nova manera de gestionar les institucions que passi per retornar a la ciutadania les eines que li permetin participar activament en la vida pública. I també s’ha d’impulsar una orientació de l’economia que permeti un sistema productiu local que fixi més guanys en la comunitat, que augmenti l’equitat en la distribució i que no es basi en l’esgotament dels recursos en benefici d’uns pocs.

Cal imaginació, coratge i generositat. I molta participació.


Ara es l’hora. Ara Maó.

No Comments

Post A Comment