L’educació de 0 a 3 anys a Maó i la crisi del coronavirus

La crisi del coronavirus i l'educació de 0 a 3 anys a les escoletes de Maó

L’educació de 0 a 3 anys a Maó i la crisi del coronavirus

A hores d’ara, ningú no dubta que l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 deixarà pas a una crisi de gran magnitud, l’onada expansiva de la qual encara és difícil de determinar.

En aquest context, l’educació de 0 a 3 anys, probablement la baula més feble del sistema educatiu, podria patir com cap altra etapa educativa les conseqüències de la recessió, i és per això que caldrà treballar per no perdre la feina feta els darrers anys.

A Maó, però, creim que podem encarar aquesta crisi amb confiança, perquè els darrers anys hem fet els deures des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Maó, amb l’establiment d’un sistema de bonificacions que garanteix l’accés a l’educació infantil a totes les famílies del municipi.

Tenim les eines que necessitam per fer front a la crisi

La paràlisi econòmica provocada per l’emergència sanitària ja està tenint greus conseqüències per a l’economia de moltes famílies, que previsiblement tindran moltes dificultats per fer front a les quotes de les escoletes a partir de setembre.

En aquest sentit, tot i la gravetat de la situació, a Maó podem estar tranquils, perquè gràcies a les polítiques que hem posat en marxa des de la Regidoria d’Educació durant els darrers anys, podrem encarar aquesta crisi de manera molt diferent de la del 2008, quan el nombre de matriculacions va caure en picat per culpa de la inexistència de mesures de suport a l’escolarització.

Durant els darrers anys, hem fet feina per assegurar un servei educatiu de qualitat, i hem posat en marxa serveis com un menjador per a les famílies que ho necessiten, impulsant polítiques encaminades a garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a totes les llars.

Ja durant el curs 2015-2016 vam engegar un sistema de bonificacions per facilitar l’accés a l’educació infantil a totes les famílies del municipi i, actualment, dels 398 infants matriculats, més de 120 gaudeixen d’algun tipus de reducció de quota, que en funció dels ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar pot variar entre el 25% i el 95%.

A més, el passat 21 d’abril es va publicar al BOIB l’aprovació definitiva de la nova ordenança de preus públics per a les escoles infantils, de tal manera que a partir d’ara aquestes reduccions de quota quedaran garantides per la normativa, més enllà de la voluntat dels governs municipals.

Aquests anys hem fet la feina que havíem de fer i això ens permetrà fer front a la crisi amb garanties.

Quina és la situació actual de les escoletes de Maó?

A Maó totes les escoles públiques municipals han hagut de tancar portes, i actualment els centres només funcionen amb uns serveis de mínims per poder fer un acompanyament a les famílies que tenen necessitats especials, tant socials com educatives.

També es fa feina per garantir el bon desenvolupament del procés d’escolarització que s’iniciarà ben aviat, i per elaborar propostes educatives que permetin mantenir el vincle entre les escoles i les famílies.

En el moment en el qual es va haver de suspendre l’educació presencial a les escoletes, des de l’Ajuntament de Maó vam decretar la suspensió del pagament de les quotes mensuals, juntament amb les de la resta de serveis municipals.

Cal seguir reivindicant l’educació de 0 a 3 anys

Tot i la confiança en el nostre model d’educació de 0 a 3 anys, creim que cal seguir fent feina per augmentar l’estabilitat dels professionals que treballen en aquesta etapa educativa.

Aquests dies hem hagut de prendre decisions difícils, com la suspensió parcial del conveni amb la Cooperativa d’Escoletes Infantils de Maó, i som conscients que encara cal recórrer camí per situar l’educació de 0 a 3 anys en el lloc que es mereix, tant en l’àmbit educatiu com legislatiu.

Esperam que al més aviat possible puguem recuperar certa normalitat i tornar a omplir de somriures i jocs les nostres escoletes. Aquesta sempre ha estat una de les prioritats d’Ara Maó.

Laia Obrador, tinenta d’Alcaldia d’Educació i joventut de l’Ajuntament de Maó

No Comments

Post A Comment