L’educació és una gran eina molt potent per compensar desigualtats socials

L’educació és una gran eina molt potent per compensar desigualtats socials

Hi creim profundament. I no només és una idea nostra: a l’informe de la Unicef sobre la garantia del dret a l’educació dels infants, aquesta idea és també un dels puntals que el sustenta. És una de les grans apostes d’Ara Maó des del principi.

En la gestió municipal, el reflex d’aquesta feina és l’augment considerable del nombre de matriculacions i, en conseqüència, d’aules obertes en aquesta etapa. I és que l’escola és un gran eina que tenim les administracions per compensar les desigualtats. A Maó hem aprofitat aquesta eina i hem posat a l’abast de tothom l’accés a les escoletes a través de bonificacions.

La crisi marca un cop important en la davallada de matriculacions, que s’aprecia, segons la gràfica, a partir de 2009, i no s’atura fins al 2013. De cap manera podem entendre que la sortida de la crisi pot ser el motiu de la recuperació: al contrari, tots els indicadors socials donen a entendre que la crisi en els sectors més vulnerables de la societat no ha desaparegut mai.

És per açò que posam en valor la feina de l’Ajuntament en aquestes polítiques, que ha fet aflorar una situació que es mantenia invisible, però que era present en la nostra societat. No podem oblidar que és durant la primera infància on hi ha un període més ràpid de creixement i canvis vitals, i per tant, la qualitat i l’atenció que reben els infants en les primeres edats és clau i posen les bases perquè puguin desenvolupar, en etapes posteriors, habilitats i capacitats en igualtat d’oportunitats.

Tenim clar que la família és l’espai ideal on ha de ser criada la petita infància però, alhora, cal garantir l’accés a espais educatius de 0 a 3 anys per a aquelles famílies que, per les circumstancies que siguin, necessitin un suport en la criança dels seus fills i filles afavorint, d’aquesta manera, la igualtat d’oportunitats dels infants en el seu desenvolupament.

Laia Obrador, regidora d’Educació i Serveis Socials, parlant d’aquestes bonificacions és ben clara: “han demostrat que les famílies que no escolaritzaven no ho feien per motius del model de criança, sinó per qüestions econòmiques, i l’accés a l’educació no pot estar vinculat a les necessitats econòmiques”.

Trobareu més dades sobre el tema en aquest enllaç de l’ajuntament: http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=15611

No Comments

Post A Comment