Les polítiques en matèria d’habitatge caminen amb pas ferm: ara, conveni amb l’IBAVI per la borsa de lloguer social

Les polítiques en matèria d’habitatge caminen amb pas ferm: ara, conveni amb l’IBAVI per la borsa de lloguer social

Des d’Ara Maó valoram positivament la gran passa feta amb l’IBAVI per a la creació d’una borsa d’habitatge social

La declaració de Maó ciutat contrària als desallotjaments, a principis de mandat, posava inici a la voluntat decidida de fer avançar la ciutat en matèria d’habitatge perquè la població, especialment la més necessitada, tengui accés al mercat de lloguer. S’hi explicitaven les passes a seguir, que s’han anat fent realitat: creació de l’oficina d’habitatge, creació d’un cens d’habitatges buits, reestructuració dels serveis socials també amb una visió de polítiques d’habitatge.

El conveni que se signa entre l’Ajuntament de Maó i l’IBAVI és una passa que consolida les polítiques d’habitatge iniciades. El cens d’habitatges buits que es va realitzar fa prop d’un any ha donat peu ha incidir en aquest camí. Aquest conveni fa possible una captació d’habitatge lliure per destinar-se a lloguer social. Cerca estimular la iniciativa privada per disposar d’habitatges buits cap a lloguer social.

Amb tot açò, s’incorporaran habitatges al nou programa, a partir del qual s’inicien els contactes de coŀlaboració entres les administracions. L’Ajuntament de Maó gestionarà la borsa d’habitatge, a part de fer les funcions d’intermediació, assessorament jurídic a les dues parts (llogaters i propietaris) i seguiment de l’estat dels habitatges. L’IBAVI, d’altra banda, finalment, té la responsabilitat de l’adjudicació de les places. Tot es fa amb garanties de compliment per part d’ambdues parts, amb uns requisits que han de complir tant les persones que posen a disposició els seus immobles com les persones que han accedir a aquests contractes de lloguer.

En definitiva, aquest política de coŀlaboració ha de fer possible que l’accés a l’habitatge estigui més garantit. El Pla d’Habitatge Social del Govern de les Illes Balears preveu aquesta coŀlaboració entre les administracions, i aquestes passes el consoliden. Les administracions han de plantar cara a les necessitats de la gent, i aquestes són una de les primordials.

No Comments

Post A Comment