Maó no cedirà al govern central el seu romanent

En defensa de l'autonomia municipal Maó

Maó no cedirà al govern central el seu romanent

Tal com vam fer públic el passat 27 d’agost, l’Ajuntament de Maó no s’acollirà a l’article 3 del Decret llei 27/2020, que proposa el préstec voluntari del romanent de tresoreria a l’Estat per a despeses generals, a retornar en un termini màxim de 15 anys.

Per altra banda, tal com també preveuen els articles 1 i 2 de l’esmentat decret llei, l’Ajuntament de Maó sí que incorporarà una partida d’1.950.127 euros, provinents del superàvit de 2019 (1.502.716 euros) i del romanent de tresoreria (447.411 euros), que es destinaran a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) i altres projectes permesos.

Aquesta decisió s’ha pres després de demanar un informe d’intervenció per tal d’estudiar quina és la millor opció econòmica per als ciutadans i ciutadanes de Maó, pel que fa a l’adhesió voluntària a una part o a la totalitat dels punts establerts en l’esmentat decret llei.

Des de l’equip de govern ho hem analitzat i hem pres la decisió més beneficiosa per al municipi, coherent amb la nostra voluntat de fer feina per a la ciutadania i en defensa dels fons propis.

Davant la més que previsible minva d’ingressos hem de tenir un coixí per fer front a les necessitats, i hem de destinar els superàvit i romanents a aquells projectes que són necessaris i que també actuen de dinamitzadors de l’economia local al generar llocs de treball en moltes empreses locals.

Com sempre, Ara Maó defensa l’autonomia municipal

Com agrupació de ciutadans i com a equip de govern, hem defensat sempre l’autonomia municipal, durant el mandant anterior i l’actual, i independentment de qui governi mantenim la nostra posició de defensa dels fons municipals i de l’autonomia municipal per fer front a les necessitats dels ciutadans.

Tots els que hem governat i governam sabem que quan el ciutadà té un problema o una necessitat urgent el primer lloc on va és a l’Ajuntament, i és per això que aquests són les institucions que millor coneixen les necessitats de la ciutadania.

Com deia el PP en la moció que va presentar en el Ple extraordinari del passat dijous, els estalvis són dels vesins i s’han d’utilitzar per resoldre els problemes del municipi. Però açò és així ara, i també ho era fa 8 anys. Ara Maó no ho diu ara: ho hem dit i defensat des que vam entrar a governar.

El PP va presentar una moció contradictòria amb el que ha defensat i votat des de 2015: recordem que és el mateix partit que va instaurar la Llei Montoro l’any 2012 i que sempre ha defensat que era necessari que els superàvits i els romanents estiguessin tutelats pel govern central, impedint que es poguessin emprar amb autonomia municipal. Estem, per tant, davant una postura oportunista i demagògica, que no respon a cap altre interès que no sigui partidista.

Per tant, el grup municipal d’Ara Maó es referma en la postura que sempre ha defensat:

– Derogació de la denominada Llei Montoro

– Defensa de l’autonomia municipal per resoldre les necessitats dels ciutadans

Revisió del funcionament intern de la FEMP

Així mateix, demanarem la revisió del funcionament intern de la FEMP per garantir la representativitat de la diversitat dels municipis. Les formes són importants i s’ha d’aprendre aquesta lliçó. No es pot representar una entitat estatal des d’una visió de partit.

No Comments

Post A Comment