Maó per la convivència

Maó per la convivència

L’Ajuntament de Maó ha renovat el seu compromís —una vegada més— amb la Coalició de Ciutats Europees Contra el Racisme (ECCAR), iniciativa de la UNESCO.

Del 2009 ençà, prèvia aprovació unànime del Ple de l’Ajuntament, la ciutat de Maó forma part d’aquesta iniciativa, que pretén crear una xarxa de ciutats interessades en l’intercanvi d’experiències, amb la finalitat de millorar les seves polítiques contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia, i per la convivència i la cohesió social.

Aquest compromís es basa en un decàleg i una sèrie d’accions relacionades amb la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació a la nostra ciutat. Això es plasma en una documentació específica, que estarà exposada molt prest a la web institucional (www.ajmao.org), de forma conjunta amb un model d’adhesió, a disposició de tothom que hi estigui interessat.

D’aquesta manera, totes les entitats i persones que ho vulguin s’hi podran adherir; i només això, sinó que també podran proposar accions o explicar aquelles que duen a terme en relació amb les accions per eliminar el racisme i la xenofòbia del nostre municipi.

En conseqüència, aquesta renovació implica actualitzar les accions que durem a terme aquí per complir el decàleg de compromisos. Iniciarem, així, una campanya contra el racisme i la xenofòbia que es fonamentarà en les diverses activitats que, de forma continuada, tenim previst realitzar a la nostra població.

Històricament, Maó ha estat una ciutat acollidora; i aquest és l’esperit que volem transmetre, ara més que mai, per mitjà d’una clara defensa dels drets humans, tal com els coneixem des del 1948, data de naixement de la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Volem una ciutat tolerant, des de la convicció ferma que la convivència i la cohesió social són elements indispensables en la construcció d’una societat justa, igualitària i lliure. Volem que la diversitat, el mestissatge i el respecte siguin eixos fonamentals d’allò que anomenam model de ciutat, un concepte cívic al qual les persones migrants sempre han aportat —i aporten— en diversos àmbits: econòmic, social, cultural…

En definitiva, consideram que el paper de les administracions locals resulta essencial quan parlam del respecte i la protecció dels drets humans. Però també necessitam la complicitat de les entitats i de tota la ciutadania. Aquesta és una feina col·lectiva, de poble, a la qual us convidam, idò, perquè pugueu ser partícips d’aquest honorable compromís cívic.

Conxa Juanola,
Alcaldessa

No Comments

Post A Comment