Maó, Sant Lluís i Es Castell regulen la circulació dels vehicles de mobilitat personal

Maó, Sant Lluís i Es Castell regulen la circulació dels vehicles de mobilitat personal

Maó, Sant Lluís i Es Castell regulen la circulació dels vehicles de mobilitat personal

Ahir es va presentar la nova normativa conjunta de Maó, Sant Lluís i Es Castell, en la qual hem estat fent feina des de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Maó per regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com patinets elèctrics, segways i similars.

El regidor de Mobilitat, Manolo Lora, va explicar que la ràpida proliferació d’aquest tipus de vehicles, especialment a Maó, juntament amb el buit legal actual, han provocat algunes incidències, que aquesta normativa ha de resoldre, assegurant la convivència entre els VMP, els vianants i la resta de vehicles.

A més, va recalcar que un dels objectius principals de l’ordenança és protegir els vianants, i és per això que es prohibeix la circulació d’aquests vehicles per les voreres i s’estableix una velocitat reduïda si coincideixen els dos.

L’ordenança també permetrà donar seguretat normativa a un tipus de mobilitat que cal fomentar per seguir caminant cap a la sostenibilitat.

Finalment, Lora va destacar la coordinació i la feina conjunta que s’ha fet des dels tres ajuntaments, una línia de treball que des de les agrupacions d’electors de llevant sempre s’ha defensat, per tal de resoldre millor aspectes com la mobilitat entre els tres municipis o la gestió dels residus i de recursos com l’aigua.

A continuació us resumim l’ordenança que es durà a Ple aquest dijous.

Els VMP podran circular per:

– Carrer residencial (a velocitat de vianant)
– Voravies autoritzades (a velocitat de vianant)
– Carril-bici (20 km/h)
– Passejos de terra (10 km/h)
– Zones 30 (a 25 km/h)
– Carrers d’un carril i un únic sentit (25 km/h)
– Parcs públics amb vies ciclistes (a velocitat de vianant)

Els VMP no podran circular per:

– Voravies, passejos pavimentats, zones de vianants
– Es prohibeix la circulació en sentit contrari als vehicles
– Com a excepció, als carrils bici que siguin prou amples es podrà circular en ambdós sentits
– Quan es comparteixi espai amb els vianants, s’ha de respectar la prioritat d’aquests i adequar la velocitat
– S’ha de mantenir una distància mínima d’1 metre respecte dels vianants

Requisits obligatoris

– Dur un casc homologat
– Portar elements reflectants del vehicle (davant i darrera) i timbre
– Contractar una assegurança de responsabilitat civil
– Tenir 15 anys o més

Infraccions

Lleus (sanció de fins a 100 euros)

– Circular sense mantenir 1 metre de distància amb els vianants
– Aturar o estacionar a voravies, passejos i altres zones destinades al pas de vianants

Greus (sanció d’entre 101 i 200 euros)

– Incomplir els límits de velocitat
– Circular sense tenir l’edat mínima permesa
– Transportar viatgers
– Circular amb un VMP que no tengui sistema de frenada, o que no tengui sistema d’enllumenat, reflectants o timbre
– Circular emprant auriculars o elements similars
– Circular per zones prohibides
– Circular sense casc
– Conduir emprant un telèfon mòbil

Molt greus (sanció d’entre 201 i 500 euros)

– Excedir en més d’un 50% la velocitat màxima permesa
– Circular sense assegurança

No Comments

Post A Comment