‘Maó, una mobilitat sostenible per a un nou espai públic’, article de Manolo Lora

Manolo Lora

‘Maó, una mobilitat sostenible per a un nou espai públic’, article de Manolo Lora

La mobilitat urbana sostenible és un concepte que neix de la necessitat de fer front als problemes mediambientals i socials derivats del trànsit a les ciutats i de fer compatible la vida entre els ciutadans i els vehicles. Per tant, l’objectiu de la mobilitat urbana és avançar cap a un model de ciutat molt més amable, complint així els preceptes del desenvolupament sostenible que s’estan marcant des de totes les instàncies, com a base de futur.

A través del treball col·lectiu i organitzat, i d’eines com la Mesa de Mobilitat Sostenible i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, des de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Maó fem feina per avançar cap a un model de ciutat compacta, equitativa, saludable, justa i ambientalment més equilibrada, la qual cosa és equivalent a una ciutat més habitable. I és que Maó s’ha d’anar configurant com una ciutat en la qual les persones siguin les grans protagonistes.

És evident que la popularització de l’ús privat del cotxe, concebut fins ara com un símbol de llibertat individual i de moviment, ha comportat la pèrdua de l’equilibri en l’ús de l’espai públic, la qual cosa ha significat la marginació d’altres usos de la vida tradicional. Els hàbits actuals de mobilitat a la ciutat es caracteritzen per una expansió urbana contínua i una dependència creixent respecte del vehicle privat, produint-se un gran consum d’espai i energia, i uns impactes mediambientals que posen en relleu la necessitat d’implementar mesures per canviar aquestes tendències. Tot això fa necessària la conscienciació i la implicació de tota la societat, per tal d’assolir solucions integrals que permetin avançar cap a la sostenibilitat de la mobilitat urbana.

Maó, com totes les ciutats, viu un procés evolutiu amb relació a la seva mobilitat i el cotxe és un dels indicadors principals a l’hora d’analitzar el grau de sostenibilitat i qualitat de vida dels ciutadans. En aquests moments, la configuració del nucli urbà de Maó, formada per barris adjacents al centre antic, implica tenir un nombre molt alt de vehicles que transiten diàriament pels nostres carrers més cèntrics. Estem parlant d’una quantitat d’entre 15.000 i 18.000 vehicles al dia en època estival, un fet que comporta una situació de renou i contaminació insostenible.

Per tant, la nostra política de mobilitat és la de contribuir a millorar el medi ambient urbà, la salut i la seguretat dels ciutadans, integrant les polítiques de desenvolupament urbà i de mobilitat de manera que es minimitzi la necessitat del desplaçament en vehicle particular i facilitant l’accessibilitat de manera eficient i segura.

És per açò que cal anar reduint el trànsit rodat pels carrers més cèntrics de la ciutat, com estem fent, garantint la mobilitat dels vesins i vesines i les necessitats del comerç i les empreses, i millorant la seguretat, la salut pública i el medi ambient. Aquest és el camí a seguir.

Manolo Lora, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Maó

No Comments

Post A Comment