Presentam una moció al Ple per defensar la Llei Menorca Reserva de Biosfera

Presentam una moció al Ple per defensar la Llei Menorca Reserva de Biosfera

En el Ple municipal d’aquest dijous, Ara Maó ha presentat una proposta d’acord per tal que els grups polítics representats a Maó recolzin i defensin la recentment aprovada Llei Menorca Reserva de Biosfera.

Creim fermament que totes les institucions menorquines han de defensar els principis inspiradors d’aquesta llei i sumar-se a la reflexió mundial sobre la necessitat de disposar d’eines legals per fer front als reptes de present i de futur, en tost de mirar cap a una altra banda davant els preocupants canvis en el nostre entorn.

Alguns d’aquests principis són:

Considerar el caràcter estratègic del turisme sostenible, l’ordenació de l’activitat turística coherent amb els llindars de la capacitat de càrrega de l’illa que es determinin i actuar en conseqüència.

La contribució a la mitigació del canvi climàtic, i el consegüent augment de temperatures, reduint les emissions de gasos amb efecte hivernacle a través d’un canvi de model energètic, ja iniciat.

L’esforç en la reducció de generació de residus i en l’augment de la recollida separada, per fer front a la disminució de matèries primeres i a la contaminació de la mar i del sòl.

Ara Maó fa una crida a la responsabilitat dels representants públics amb les generacions futures per tal de garantir una vida digna i possible a la nostra illa, més enllà dels interessos econòmics concrets de determinats sectors que només pensen en els guanys anuals de les seves empreses.

Aquí podeu llegir la moció presentada.

No Comments

Post A Comment