Moció que presentam per evitar estendre el lloguer turístic en sòl rústic

Moció que presentam per evitar estendre el lloguer turístic en sòl rústic

L’any 2003 el Consell Insular de Menorca va aprovar el primer Pla Territorial Insular de Menorca, en què s’establien les línies mestres de l’ordenació territorial de l’illa. Aquell primer PTI era la concreció d’un model d’illa que havia estat declarada Reserva de Biosfera just deu anys abans. A més, el PTI de 2003 es basava en els criteris aprovats per unanimitat al ple del Consell Insular de Menorca uns anys abans.

Alguna de les fites més destacades del Pla Territorial Insular de Menorca va ser la prohibició de l’ús residencial al sòl rústic, amb l’objectiu de preservar l’activitat agroramadera, assegurar un desenvolupament urbà compacte i evitar incrementar la petjada ecològica de l’activitat humana sobre el medi natural.

De fet, la limitació dels usos impropis al sòl rústic a Menorca prevista al PTI ha permès que, a Menorca, l’activitat agroramadera mantengui avui més fortalesa que a les altres illes: mentre a Menorca la producció agroramadera es quantifica en més de 32 milions d’euros anuals, a Eivissa no arriba als 7 milions d’euros. Aquesta producció agroramadera representa a Menorca l’1,16% del valor afegit brut (VAB) de l’economia, un percentatge significativament més important que el 0,76% que representa la producció agroramadera en el conjunt de l’economia mallorquina o del 0,17% que representa per a l’economia de les illes Pitiüses.

De totes maneres, els canvis experimentats per la societat menorquina durant els darrers vint anys han portat a la recent revisió del PTI, aprovada definitivament el 2023. Un dels canvis més importants que s’han experimentat durant els darrers anys i als quals la revisió del PTI ha donat resposta és l’expansió del lloguer turístic.

Per entendre l’impacte d’aquesta activitat, cal destacar que, segons les dades més recents del Departament d’Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular, actualment es comercialitzen a Menorca 30.318 places en aquesta modalitat de forma regular, el que representa el 36,06% del total de places d’allotjament turístic de l’illa. Ara bé, sembla que el volum de places de lloguer turístic comercialitzades sense declaració responsable podria ser fins i tot superior a aquesta xifra. De fet, el GOB Menorca estima que a Menorca es podrien estar comercialitzant unes 35.000 places de lloguer turístic irregular, un cop creuades les dades sobre l’oferta de places turístiques regulars amb les xifres de pressió humana que suport a l’illa cada estiu. Aquestes 35.000 places de lloguer turístic irregular suposen la retirada d’uns 7.000 habitatges del mercat residencial de llarga durada.

Per tant, el lloguer turístic és una activitat molt estesa i que provoca problemes importants a la societat menorquina, com ara l’empitjorament de la situació de l’habitatge, problemes de convivència amb els vesins a determinades zones o l’agreujament de la situació d’escassetat d’aigua. Per aquest motiu, la revisió del PTI de 2023 estableix una zonificació d’aquesta activitat, segons la qual el lloguer turístic està permès a les zones turístiques, però no als nuclis tradicionals ni en el sòl rústic.

El passat 29 de febrer, però, el president del Consell Insular de Menorca va exposar, en una conferència pronunciada a l’Ateneu de Maó, la seva intenció de modificar el Pla Territorial Insular per permetre el lloguer turístic en sòl rústic. En cas de fer-se realitat aquesta intenció del president del Consell, es desvirtuaria l’esperit de l’ordenament territorial de Menorca. Turistitzar el camp, tal com proposa el president del Consell Insular, implica desdibuixar un model d’illa en consonància amb la declaració de Reserva de Biosfera i incrementar la petjada ecològica d’aquesta activitat sobre Menorca.

Turistitzar el camp voldria dir arraconar o substituir l’activitat ramadera dels llocs i impedir al pagès residir-hi, fet que rompria la vinculació entre la pagesia i la terra , una vinculació que caracteritza l’explotació familiar menorquina. De fet, cal destacar que el pagès no és el que percebria les rendes turístiques d’aquesta activitat, sinó que se’n beneficiaria exclusivament el propietari del lloc.

Per tant, no té cap sentit la pretensió d’incrementar les places turístiques estenent el lloguer turístic al camp, i menys en un moment en què el Consell Insular ha anunciat un estudi per analitzar la capacitat de càrrega d’allotjament turístic de l’illa.

La intenció anunciada per part del senyor Vilafranca, a més, es contradiu amb les mobilitzacions del sector agroramader de les darreres setmanes, que a Menorca es va manifestar amb la tractorada del passat 19 de febrer. Aquesta mobilització va ser convocada per Unió de Pagesos, FAGME i UCABAL, que van publicar un manifest on es recollien les denúncies i demandes del sector. Entre aquestes demandes hi figurava la proposta d’una moratòria de llicències per a noves activitats impròpies del sòl rústic. És evident que el lloguer turístic és una activitat impròpia del sòl rústic, ja que desdibuixa l’ús a què s’hauria de dedicar principalment el sòl rústic, que és la producció d’aliments gràcies a la pagesia.

La nostra moció va rebre el suport del PSOE i, per tant, va tirar endavant.

 

 

No Comments

Post A Comment