Moció que presentam sobre els Tallafocs necessaris per al benestar dels infants

Moció que presentam sobre els Tallafocs necessaris per al benestar dels infants

Abans de les darreres eleccions municipals, el col·lectiu  Tallafocs per al Benestar dels infants 0-3, presentava un seguit de mesures que anomenaven ”Tallafocs necessaris per al benestar de la primera infància”.  Dins aquest document es podia veure la curosa feina que va fer el col·lectiu Tallafocs estudiant, també, mesures de finançament per les diferents accions realitzades. Si bé és cert que des del Consell Insular de Menorca han declarat la seva intenció de treballar aquest document, i que la implementació homogènia a l’Illa hauria de ser liderada pel Consell Insular de Menorca, des d’Ara Maó creiem que l’empresa és prou important i necessària perquè l’Ajuntament de Maó treballi per garantir que les accions que poden ser competència municipal siguin dutes a terme en aquest curs.

En el citat document es presenten propostes per tal d’augmentar els espais d’ombra, tant a centres escolars com a parcs i zones de joc públic, millorar la climatització dels centres educatius i permetre convertir-los en refugis climàtics. Entenem que la competència del manteniment dels centres escolars i dels parcs infantils és municipal, i que en aquest aspecte l’Ajuntament de Maó té la responsabilitat de treballar per garantir que es puguin augmentar els espais d’ombres al municipi com demana aquest document.

Si bé és cert que el col·lectiu Tallafocs per al Benestar dels infants 0-3 va fer una primera previsió de 800.000 € per a la climatització de les escoletes 0-3 de l’illa de Menorca, la majoria d’elles es concentren entre els municipis de Maó i Ciutadella de Menorca. Entenem que aquesta despesa suposa una important variació pel pressupost de l’Ajuntament de Maó i què és necessari que el Consell Insular de Menorca doni el seu suport econòmic per garantir que aquestes mesures siguin una realitat el més prest possible.

Des del Consell Insular de Menorca es va preveure una partida per a les mesures Tallafocs de 300.000 € que sabem que es vol ampliar a 500.000 €, però aquests 500.000 continuaran sent una quantitat insuficient per fer-hi front. També coneixem la intenció d’utilitzar el PIC 2024 com a font de finançament per a les mesures signades en el compromís, i aquesta decisió passarà per la voluntat de l’Equip de Govern de cada municipi de presentar un projecte al PIC 2024.

Des d’Ara Maó, entenem que l’escenari ideal seria una partida específica als pressupostos del Consell Insular de Menorca per ajudar als Ajuntaments de l’Illa a fer front a la climatització de les escoltes 0-3 i a l’ombreig dels parcs infantils de cada municipi. Però que si aquesta partida no arriba a ser una realitat, l’Ajuntament de Maó ha de presentar el projecte pertinent al PIC 2024.

 

No Comments

Post A Comment