Moció que presentam sobre la Llei de Reserva de la Biosfera

Moció que presentam sobre la Llei de Reserva de la Biosfera

El passat 1 de febrer es va aprovar la Llei de Menorca Reserva de Biosfera, una notícia de gran envergadura per la seva importància aquí, a ca nostra. Després de 30 anys de la declaració, per part de la UNESCO, com a lloc privilegiat, una Llei responia a les necessitats de regular els usos i les activitats socioeconòmiques derivades de l’activitat humana.

La gent que estimam aquest territori el veim com un tresor a mantenir, com el lloc on els nostres fills, filles, netes i nets puguin viure dignament, fer-hi feina, respirar un aire de qualitat, nedar en una mar neta i alimentar-se amb una producció d’aliments saludables fets per pagesos i pageses compromesos amb el bon estat del camp. Però Menorca no sempre és vista amb els mateixos ulls, perquè n’hi ha que la veuen només com un territori a explotar, com una illa a esprémer, un lloc on especular i extreure’n la riquesa per portar-la a altres llocs, en tost de generar una economia que permeti la prosperitat local. Menorca és molt més que un destí turístic, molt més que una ubicació en el mapa. Menorca és un territori viu i que es vol mantenir viu. I per açò milers de persones es van mobilitzar durant dècades per demanar protecció per Trebalúger, per l’Albufera, pel Port de Maó, per Cala’n Turqueta i tants altres indrets que ara surten a les postals, que ara són les que es venen a tots els aparadors turístics. Totes aquestes persones mereixen un respecte. Per totes aquestes persones que, per sort, som moltes, aquesta llei permetrà abordar un munt de temes que fins ara es trobaven amb moltes dificultats de gestió. Aquelles coses que necessitam per a tenir un futur, una casa-la de tots- per viure-hi dignament.

Una llei que permeti decidir des de Menorca què és el que volem. Des de Menorca, sí, no amb directrius de fora, no per altres interessos privats. Les menorquines i els menorquins, nascuts o arribats, hem sabut demostrar que podem avançar sense malvendre’ns, que Menorca és un lloc que pot ser i en molts casos ja ho és- un exemple a seguir per molts altres indrets.

I que la Llei hagi generat tant interès i controvèrsia, també per part de grups concrets, no és casualitat. Alguna cosa es deu haver fet bé, que fa tant de mala algunes butxaques i als partits que els representen.Per tot l’abans exposat, i davant les recents i alarmants declaracions dels nous governs del Consell Insular de Menorca i del Govern Balear, manifestant que derogaran aquesta llei, Ara Maó, agrupació ciutadana que fa feina per conservar els valors de la nostra terra, de la nostra cultura, proposa al Ple de l’Ajuntament de Maó els següents punts d’acord:

1. Manifestar i defensar l’esperit principal de la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera: “la necessitat d’apostar per un desenvolupament harmoniós de l’illa que fes compatible la conservació del seu patrimoni natural i cultural amb el benestar econòmic de la societat menorquina, sense comprometre el seu futur”.

2. Defensar la present llei, en els mateixos termes en què s’ha aprovat recentment, adaptant els instruments municipals, si s’escau, per tal de fer-la efectiva, el més prest possible.

3. Elevar aquesta petició al Consell Insular de Menorca i al Govern Balear, defensant el dret de la societat maonesa i menorquina a un futur pròsper, i sense interferències.

No Comments

Post A Comment