Moció sobre el canvi climàtic

Moció sobre el canvi climàtic

Aquesta és la moció que l’equip de govern presenta avui, dijous 26 de novembre, al Ple de l’Ajuntament:

MOCIÓ PER FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC

Motius

El canvi climàtic constitueix una de les majors amenaces mediambientals a la qual s’enfronta la Humanitat. Per això, cal treballar per aconseguir un nou model energètic més sostenible i més democràtic, capaç de reduir les emissions de CO2 i que contribueixi així a una societat millor.

És sabut que els efectes del canvi climàtic sobrepassen les fronteres de qualsevol terme municipal, i així tenen conseqüències sobre tot el planeta i amenacen, per tant, el benestar i la viabilitat a llarg termini de totes les societats. Els seus efectes més visibles són: l’augment de les temperatures i sequeres i baixa precipitació en moltes regions, cosa que posa en perill la producció agrícola i ramadera, així com el proveïment d’aigua potable a la població i de reg per als cultius.

El canvi climàtic té un impacte econòmic i social que no podem ignorar. Les ones de calor, inundacions, sequeres i tempestes que està sofrint el territori suposen pèrdues de collites, danys a les nostres ciutats, i fins i tot pèrdua de vides humanes; aquestes seran cada vegada més freqüents si no frenam aquest procés, provocat per l’activitat humana, ni adaptam les nostres ciutats a certs canvis que ja seran inevitables.

Estem davant, possiblement, una de les últimes oportunitats per prendre una decisió valenta que posi fre al canvi climàtic, ja que en la propera reunió a París de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP21), que se celebrarà al desembre, mandataris de tots els països del món es reuniran per acordar com afrontar el canvi climàtic a escala global. A més, milers de representants de ciutats i regions de tot el món presentaran els seus plans de lluita contra el canvi climàtic a París.

La nostra ciutat i l’Ajuntament no ha de quedar al marge dels esforços per procurar una ciutat més habitable i lliure d’emissions per als qui hi vivim i per als qui ens hi succeiran.
Per tot això, sol·licitam:

 

  1. Treballar en un pla de canvi climàtic que inclogui objectius a curt, mitjà i llarg termini i que ens col·loqui en una senda de desenvolupament baix en carboni en línia amb les recomanacions del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) i amb l’Acord de París. Part d’aquest Pla inclourà la realització d’un inventari de les emissions de l’ajuntament i les seves dependències. A més, el Pla inclourà un programa d’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica en el municipi.
  2. Instar al Consell Insular de Menorca i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que aprovin acords en la mateixa línia.
  3. Instar al Govern central que aprovi un pla de canvi climàtic amb objectius que ens encaminin a la producció zero d’emissions en el 2050. Aquest pla ha d’assegurar un marc jurídic estable que faciliti el desenvolupament d’energies renovables i ha de regular la influència de les principals empreses causants del canvi climàtic en les polítiques climàtiques i energètiques.
  4. Realitzar una campanya d’informació ciutadana de prevenció del canvi climàtic, incidint en les mesures recomanades i obligatòries a dur a terme en el municipi tant a títol particular, com per part de les urbanitzacions, instal·lacions o empreses que realitzin activitats en el terme municipal
  5. Realitzar els tràmits necessaris perquè Maó, que ja forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, signi el Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic adherint-se als compromisos establerts per la Xarxa.
  6. Posar mitjans per impulsar el transport no motoritzat en els desplaçaments de la ciutadania amb l’habilitació de carrils bici, vies per als vianants i pacificació del trànsit.
  7. Incrementar el nombre de carrers i zones verdes arbrades.
  8. Incloure a la planificació urbanística l’adaptació de la ciutat a fenòmens climàtics extrems.
No Comments

Post A Comment