Comença una nova edició el programa ‘Parelles Lingüístiques’

Impulsam el projecte “Parelles Lingüístiques” per posar en contacte a persones catalanoparlants i d’altres que en vulguin aprendre

Comença una nova edició el programa ‘Parelles Lingüístiques’

Des de la Regidoria de Normalització Lingüística, encapçalada per Antoni Carrillos, hem posat en marxa una nova edició del programa de ‘Parelles Lingüístiques’.

‘Parelles Lingüístiques’ és un projecte de participació ciutadana, que consisteix a unir, en una mateixa parella, una persona catalanoparlant amb una altra que no ho és, però que vol reforçar el seu aprenentatge de la nostra llengua.

Carrillos explica quins són els objectius del projecte: “Per a persones no catalanoparlants els donam la possibilitat de tenir un primer contacte amb la llengua o de reforçar un aprenentatge previ; i per a les persones catalanoparlants, els serveix per consolidar la idea que el català és i ha de ser una llengua d’acollida. També és útil per fomentar nous espais d’interrelació cultural i social, i afavorir un clima de convivència entre les diferents cultures que conviuen a la nostra ciutat”.

Un espai distès per xerrar en català

‘Parelles Lingüístiques’  és una iniciativa distesa i no acadèmica per aprendre a expressar-se en català i conèixer una cultura diferent de la pròpia. Així, cada parella lingüística ha de poder disposar, almanco, d’una hora a la setmana per poder conversar en català.

Amb tot, aquestes trobades no s’han d’entendre com una classe de llengua, sinó que més tost constitueixen un espai de confluència que permet que les parelles formades rallin en català sobre diferents temes de la seva lliure elecció. A  més, serveixen per facilitar que les parelles adoptin un ús lingüístic natural, incorporat de manera progressiva al seu dia a dia.

Les parelles es formaran segons les preferències i disponibilitat horària que les persones participants hagin consignat a la fitxa de registre.

El programa es desenvoluparà entre els mesos de novembre de 2022 i abril de 2023.

Catalanoparlants o aprenents

Poden formar part del programa ‘Parelles Lingüístiques’ totes les persones majors de 16 anys, tant les que parlen català de forma habitual —i volen dedicar una hora a la setmana a conversar amb la seva parella lingüística—, com les persones que desitgen incorporar aquesta llengua a la seva vida quotidiana —encara que només tenguin nocions bàsiques de l’idioma—, amb l’objectiu d’aconseguir una major fluïdesa en el seu ús oral.

Inscripcions

Les inscripcions es poden dur a terme mitjançant un formulari disponible al lloc web municipal o per mitjà d’un correu dirigit a l’adreça electrònica: llengua@ajmao.org

Tags:
No Comments

Post A Comment