Posam en marxa la redacció i elaboració del Pla Municipal de Joventut

L’Ajuntament de Maó prepara la redacció i elaboració del Pla Municipal de Joventut

Posam en marxa la redacció i elaboració del Pla Municipal de Joventut

Des de la Regidoria de Joventut, encapçalada per Antoni Carrillos, hem posat en marxa la redacció i elaboració del Pla Municipal de Joventut.

L’objectiu principal és disposar d’una eina que permeti impulsar i coordinar les polítiques integrals de joventut i estableixi les actuacions que es duran a terme en els propers anys des de la Regidoria de Joventut i la resta d’àrees municipals. El projecte engloba la franja d’edat que va dels 16 als 20 anys, tal i com marca la recent aprovada Llei de Joventut de Balears.

En una primera fase, es realitzarà una diagnosi inicial sobre la situació de la població jove del municipi. Aquesta inclourà, com a mínim, els àmbits d’Educació, Formació, Treball, Habitatge, Salut, Cultura, Lleure, Esports i Participació. Cal a dir que, tota la fase de diagnòstic es farà amb perspectiva de gènere.

L’equip encarregat de l’elaboració i redacció del Pla de Joventut està format, entre altres, per Francesca Salvà Mut i Carlos Vecina Merchante, de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació de la FUEIB i que pertany a la Universitat de les Illes Balears. El citat equip compta amb una àmplia trajectòria en l’àmbit educatiu, amb personal investigador en Educació i Ciutadania, i les seves línies de feina s’orienten als àmbits d’educació, joventut, gènere i altres. Maó, com a Ciutat Educadora, te interès en establir relació amb les institucions educatives, mitjançant convenis o altres, i més concretament, amb la Universitat de les Illes Balears per a fomentar l’educació al llarg de la vida i construir un marc que fomenti la qualitat educativa.

El Consell Municipal d’Infància i Joventut de Maó serà l’òrgan encarregat de la Comissió de Seguiment del Pla Municipal de Joventut, on es presentaran i debatran les propostes durant totes les fass del procés, que té una durada prevista d’un any. La participació, eix fonamental de les polítiques municipals de joventut, és també la base principal de l’elaboració i implementació d’aquest Pla.

Tags:
No Comments

Post A Comment