Ple del mes de juliol: urbanisme, lloguer turístic, debat lingüístic i altres menesters

Ple del mes de juliol: urbanisme, lloguer turístic, debat lingüístic i altres menesters

Després d’un inici del ple més protocol·lari, de diferents canvis ocasionats pel nou càrrec de delegada de govern, la que fins ara era regidora de l’Ajuntament, s’inicia aquest ple en què es discuteixen alguns elements interessants.

El PP proposa una moció encaminada a fomentar el bon ús de les zones d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. L’equip de govern hi dona suport, aprofitant, a més, per donar coneixement de la feina de seguiment feta en el tema i la proposta de dur el plantejament a nivell insular. Es reconeix que aquest últim fet ha provocat un alentiment en el procés, però també es posa de manifest que Maó no pot estar esperant, i si ha de fer un pas endavant sense esperar els altres ajuntaments, el farà.

D’altra banda, una altra proposta a què l’equip de govern no dona suport és la creació d’una comissió de seguiment de la situació urbanística de les cases i propietats de la urbanització de Shangri-La. L’equip de govern entén que l’únic sentit possible que tindria aquesta comissió és la de disminuir la protecció de l’Albufera des Grau, i no va en la nostra línia.

En una altra proposta de l’oposició, es vota de forma favorable, amb una petita esmena per part de l’equip de govern, sobre la planificació de les obres de canalització a Cala Llonga.

També es parla sobre el reglament lingüístic de l’Ajuntament de Maó, que segons aquest grup és discriminatori, i en demana explicacions després d’un informe del Defensor del Poble. La batlessa recorda que el reglament segueix el que marca l’Estatut, la Llei de Normalització Lingüística i garanteix el dret de tots els ciutadans a ser atesos en la llengua que triïn. En tot cas, l’informe del Defensor del Poble es respondrà i s’estudiarà amb totes les garanties jurídiques.

A la pregunta sobre els cabals d’aigua i els nivells d’extracció dels pous, el regidor esmenta que hi ha un nivell de prealerta, i només hi ha algunes limitacions en l’extracció d’alguns pous. La batlessa, alhora, demana la necessitat d’un gran pacte polític sobre l’aigua, més enllà de les ideologies.

En una pregunta sobre la zonificació de les zones de lloguer turístic, es posa de manifest la diferència sobre com s’ha de gestionar aquest tema segons les sensibilitats ideològiques. Volem evidenciar que a Maó hi ha un problema d’habitatge, i per tant és necessari regular-ho. Però per al PP la regulació representa posar traves, tot i sabent que bona part del lloguer turístic és sense llicència. Voldrien més zones, especialment dins la ciutat, en què es permetés. Des de l’inici del mandat hem posat damunt la taula l’evidència del que suposa l’augment progressiu dels preus de lloguer per a les famílies d’aquí i la dificultat per trobar-ne, i com el lloguer turístic afecta directament a aquest augment de preus. I per açò s’ha iniciat un debat de fons i de posicionament sobre aquest tema i de la necessitat d’aquesta regulació. No volem deixar de recordar que l’equip de govern va proposar al ple que es poguessin destinar a lloguer turístic les cases unifamiliars aïllades, però el PP no ho va aprovar (podeu seguir aquí la notícia); d’altra banda, els dos ajuntaments del PP no van acceptar tampoc la proposta, i per açò ara a l’àmbit insular no hi ha aquesta opció. Podeu trobar més informació sobre aquest posicionament i sobre com s’ha actuat institucionalment en aquestes entrades.

2 Comments
 • Alejandro ortega antonio
  Posted at 19:32h, 01 agost Respon

  1) Sobre el debate linguistico .. que convivan las dos lenguas, sin ninguna imposicion,
  2) Sobre el alquiler: Prohibir el alquiler turistico dentro del casco urbano, lo que hace que propietarios especule de manera criminal y no alquilen todo el año y suban los alquileres de manera abusiva y especulativa y no existan casas de alquilerr asequibles todo el año, las casas de maó ahora mismo son muy caras e inacesible para el ciudadano que vive todo el año en maò con sueldo de menos de 1000 euros al mes, teneis que poner un limite al alquiler , hay que cortar por lo sano y con el tiempo no parezca Menorca a IBIZA.

 • aramaó
  Posted at 17:05h, 02 agost Respon

  Gràcies per les aportacions, Alejandro.

Post A Comment