Potenciarem la vida dels residents al centre de Maó i posarem en marxa mesures per protegir el comerç local

Comerç local Maó

Potenciarem la vida dels residents al centre de Maó i posarem en marxa mesures per protegir el comerç local

Des d’Ara Maó, apostam per un model de ciutat compacta (no disseminada), circular, en què els serveis estiguin al més a prop possible de les persones, amb una visió a mitjà i llarg termini que guiï les actuacions que a curt termini es duguin a terme, de manera que s’eviti la ciutat dispersa que tantes implicacions negatives té per als ciutadans.

En aquest sentit, el centre de Maó és el nucli de la vida ciutadana i per aquest motiu ha de ser un centre viu amb equilibri entre els usos lúdics, turístics i comercials i els residents.

Com ho farem?

Establirem incentius per ajudar a mantenir els comerços tradicionals, a partir de l’establiment de mesures de discriminació positiva, com ara la reducció d’impostos i iniciatives per premiar els comerços més antics.

Crearem dins l’Àrea d’Urbanisme una oficina per centralitzar tots els tràmits relacionats amb la recuperació i rehabilitació del nucli antic, sempre al servei de la transformació positiva de la ciutat.

Posarem en marxa el projecte arquitectònic de s’Esplanada, que ha d’incloure la recuperació per a l’ús públic dels quarters i la creació d’un gran espai verd en el centre de la ciutat. Començarem per la primera fase d’actuació en sòl municipal, esbocant la filera dels bars/quiosc i començant l’esplanació del sòl i la sembra de vegetació.

No Comments

Post A Comment