Pregunta que fem sobre la participació de joves i infants amb discapacitat a les escoles d’estiu

Pregunta que fem sobre la participació de joves i infants amb discapacitat a les escoles d’estiu

A Menorca, el 2022 (darreres dades de la memòria de la Conselleria d’Afers Socials i Esports), hi havia 308 menors d’edat, amb discapacitat reconeguda, de les quals 110 (el 35,7%) són residents a Maó. D’aquests 110 fillets i filletes amb discapacitat, 108 tenien edat compresa entre 3 i 18 anys.

La convenció dels drets de les persones amb discapacitat recull, entre els seus principis generals, enumerats a l’article 3, el principi de participació i la inclusió plenes i efectives en la societat.

El passat 3 de maig, Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, el Govern Central va aprovar una declaració institucional per a promoure i garantir els drets i llibertats de les persones amb discapacitat. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2023, el senyor Pablo Bustinduy, va dir textualment: “España ya ha consagrado el feminismo y la inclusión al máximo nivel normativo. Ahora debemos honrar este compromiso con políticas públicas que lo trasladen al día a día de las personas con discapacidad“.

Sorprèn així, que de les 152 places ofertes al juliol i les 122 places ofertes l’agost a les escoles esportives d’estiu programades per l’Ajuntament hagin quedat fora de matrícula, infants amb discapacitat, i que s’hagin reservat 5 places, 2 per elles per a fillets amb paràlisi cerebral, i 3 per TDAH i que des del mateix servei d’esports s’hagi informat les entitats del sector, que engany només es contractaran 2 persones per atendre a la infància amb necessitats especials.

Per aquests motius vam demanar a l’equip de govern si es presenta l’Ajuntament a les convocatòries, que com cada any, la Conselleria responsable d’Afers Socials del Govern Balear convoca, per a la contractació de personal monitor addicional o per a la facilitació de la conciliació de la vida familiar i personal durant les vacances escolars i a les que poden adherir-se les administracions locals.

 

No Comments

Post A Comment