Pregunta que formulem a l’equip de govern sobre la construcció d’una rampa de varada a Cala Teulera

Pregunta que formulem a l’equip de govern sobre la construcció d’una rampa de varada a Cala Teulera

Reprenent un tema que va sorgir al ple del mes anterior, arran d’una moció del Partit Popular que reclamava, amb raó, que es convoqués una reunió urgent per a tractar temes relacionats amb el Port i que, en essència, reclamava es reactivés el funcionament del Consell Municipal del Port.

En la intervenció al debat d’aquella moció, el senyor batlle va realitzar algunes afirmacions que van deixar, almenys al grup municipal d’Ara Maó, encara més preocupats que al principi.

Molt esquemàticament, va manifestar que no hi havia desconnexió amb APB, que ell mateix havia mantingut fins a 4 reunions el darrer mig any amb directius de l’entitat, que sí que hi ha claredat amb els projectes pendents de realitzar al Port, que la rampa de Cala Teulera forma part d’un projecte de recuperació d’un total de 6 rampes repartides per tota la rada maonesa per donar resposta a una reivindicació veïnal per poder fer-ne ús sense haver d’acudir al moll on s’ha d’abonar una taxa i que, per tant, és un projecte que fa estona que està damunt la taula.

Tancava la seva intervenció assumint la seva responsabilitat per no haver convocat el Consell Municipal del Port durant molt temps, però que també era veritat que no hi havia hagut temes de debat com per convocar-lo.

Davant aquestes manifestacions, crida l’atenció que es destaquin 4 reunions amb APB, però, recordem, que s’han convocat 0 reunions del Consell Municipal, com també és nul·la la informació que es dona als altres grups municipals, en les Comissions Informatives d’aquest consistori, amb relació a la gestió del Port.

També ens assalta el dubte per desconèixer damunt quina taula, com afirma el senyor batlle, estava aquest projecte de Cala Teulera, com també ens resulta evident que si no s’informa activament, ni es convoca a ningú per dialogar ni per recollir opinions, ni es fomenta la participació, difícilment hi ha debat. No recordem quants anys fa del darrer Consell Municipal del Port convocat pel regidor responsable que, no oblidem tampoc, recau damunt la mateixa persona des de fa més de 7 anys.

Per tant, no pot sorprendre a ningú que el debat només surti si hi ha notícies, com la que va “sorprendre” a molts, amb projectes com el de Cala Teulera.

Sense voler reobrir debats generalistes, perquè ja es va acordar en plenari que s’engegarien les eines pertinents per a recuperar l’espai de participació en el marc del Consell Municipal del Port dins el funcionament habitual de l’Ajuntament de Maó, sí que creiem indispensable que els ciutadans i ciutadanes de Maó sàpiguen l’opinió del batlle envers la notícia, publicada ja fa uns dies,  que Autoritat Portuària de les Balears ha tret a licitació la construcció d’una rampa de varada al port de Maó, a l’indret de Cala Teulera en una zona protegida, sense possibilitat d’aparcament i amb el perill d’afectar espècies en règim de protecció especial, sense fer un estudi d’impacte ambiental perquè, segons APB, aquesta actuació no s’hi ha de sotmetre.

Recordem que la zona on es vol actuar és sòl rústic d’especial protecció sota la figura d’Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT), que connecta amb altres terrenys que estan catalogats com d’alt nivell de protecció.

Per altra banda, només donant una ullada i coneixent mínimament la zona, salten molts dubtes, perquè una infraestructura d’aquest tipus, per lògica, necessitaria habilitar zones de maniobra de vehicles articulats amb remolc i d’un espai on poder aparcar per part d’aquells potencials usuaris que es desplacin fins al lloc i posin l’embarcació al mar, així com és evident que la carretera d’accés no sembla reunir les condicions per acollir un increment d’aquest tipus de trànsit rodat.

Com ja ha quedat clar, per les declaracions del senyor batlle, que ell era coneixedor del projecte, i davant els arguments que posen en qüestió aquesta actuació, creiem interessant i necessari que els ciutadans i ciutadanes siguin coneixedors de totes les visions en aquest tema, per la qual cosa plantegem les següents preguntes per a ser respostes al ple:

1. Tenia, l’equip de govern municipal, coneixement de tot l’abast del projecte d’APB posat en qüestió?

2. Davant aquest projecte, que no sembla precisament que plantegi un simple “llenegall”, i que tampoc queda clar a quins veïns realment es pretén donar servei en aquesta zona, creuen que és una actuació proporcionada i la seva ubicació, sòl rústic d’especial protecció, adient per a fer-la?

3. Creu també, com interpreta l’APB, que no és necessari un estudi d’impacte ambiental per fer actuacions com aquesta sobre un port natural com és el maonès?

La resposta del batle no ens va transmetre tranquil·litat, ja que no s’està duent a terme un seguiment sobre la construcció d’aquesta rampa de varada i que hagi de ser el GOB l’encarregat de denunciar-ho, ens planteja dubtes sobre la proactivitat d’aquest equip de govern.

 

No Comments

Post A Comment