Pressupostos Participatius a Maó: qualque cosa més que un titular

Pressupostos Participatius a Maó: qualque cosa més que un titular

Escrit de Biel Pons, regidor de Participació Ciutadana
Els Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Maó constitueixen un projecte d’innovació política i aprofundiment democràtic amb el qual s’estableixen uns mecanismes més col·laboratius en la gestió política.
Es tracta d’una iniciativa que, de l’any passat ençà, desenvolupam al nostre municipi i a la qual destinam 200.000 €, un import que representa, aproximadament, el 7 % del pressupost municipal d’inversions per al 2018. Si només agafam el pressupost d’inversions dels departaments d’Urbanisme i Microciutat, en representa el 10 %. No són, en cap cas, percentatges gens menyspreables, ja que un elevat tant per cent del pressupost –com és ben conegut– està compromès en múltiples i diversos apartats: contractes de neteja, recollida de fems, personal, ajudes dels Serveis Socials, RGA, escoles infantils, enllumenat públic, etc.
Els Pressupostos Participatius són ni més ni manco que un procés de participació que té l’objectiu que la ciutadania –és a dir, tothom– decidesqui a què vol destinar aquests 200.000 €. I, quan deim ciutadania, volem dir tant aquelles persones de Maó a títol individual, de manera estricta, com aquelles altres que actuen en qualitat de representants legals dels diferents col·lectius socials de la ciutat. Elles són les encarregades d’elaborar i presentar aquelles propostes que, referides al bé comú i caracteritzades per una demostrable visió de barri i de ciutat, més tard seran votades.
La base primordial de qualsevol procés de participació ciutadana –i, en especial, dels Pressupostos Participatius– és que no s’ha de basar, simplement, en el fet que un dia concret es puguin votar diferents opcions, sinó que va més enllà: s’ha d’activar tot un mecanisme d’intercanvi d’informació entre Administració i ciutadania. I, en aquest sentit, un bon procés s’ha de basar, sempre, en la qualitat de la participació i en el fet d’assegurar-nos que totes les persones que hi vulguin participar ho puguin fer amb garanties.
L’obligació de les institucions és habilitar instruments i espais de participació i transparència; i no perquè açò, ara mateix, estigui de moda; ni tan sols perquè la gent ho demani; sinó perquè ha de formar part indissoluble de l’ADN de qualsevol Administració pública, sigui de l’àmbit que sigui. Governar per a la ciutadania i amb la ciutadania no és només una qüestió de vot i de persones que voten, sinó un relat d’escolta activa, que requereix que tothom –persones, entitats, Administració– s’hi involucri; i també estem parlant de fer pedagogia sobre el que costa la inversió; i rallam de deliberació, en el sentit que la gent faci propostes, les debati i faci seves les matèries que l’han motivat a participar.
El projecte de Pressupostos Participatius, idò, té un gran calat i ha de tenir un llarg recorregut en la història del municipi, perquè se suma a moltes altres experiències de participació ciutadana: els consells municipals, el voluntariat social, el Maó+flors, l’estudi de mobilitat, l’Agenda Local 21, els tallers del projecte mediambiental «Cada cosa on toca», les compareixences públiques de l’equip de govern…
En definitiva, l’objectiu d’aquests Pressupostos Participatius és múltiple: diagnosi de les necessitats, foment de la participació, del diàleg i de la solidaritat entre la gent de la nostra població; i promoció de la dimensió educadora i social de la participació ciutadana. És a dir: d’una banda, volen engrescar tothom perquè tothom participi activament en el govern de la ciutat; i, de l’altra, també volen fer visible els fruits que dona aquesta profitosa col·laboració ciutadana.
Més que un final del camí, constitueixen una passa més. I una experiència nova, a Maó, amb les dificultats i reptes que açò suposa
No Comments

Post A Comment