Pressupostos participatius: deim i feim

Pressupostos participatius: deim i feim

Ara Maó posa en valor aquest procés com un camí cap a l’empoderament de la gent en la presa de decisions que repercuteixen damunt tota la població

Així ho hem manifestat sempre. La ciutat educadora, pilar entorn al qual gira el nostre concepte polític, inclou la participació ciutadana com a eina fonamental. A la introducció del nostre programa polític, apareixen els compromisos contrets amb la ciutadania per al municipi de Maó. I el segon punt diu el següent: «Un municipi i una ciutat que fomenta la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten vesins i sectors claus».

La primera part del nostre programa, sobre «Democràcia i governança», fa esment al foment de la participació ciutadana per facilitar la implicació de la ciutadania en les decisions més estratègiques, avançant en la governança del municipi. Més concretament, els punts 7, 8 i 9 d’aquesta part diuen el següent:

«7. Foment d’una nova cultura de la participació ciutadana per implicar tota la ciutadania en el seu autogovern, tal com diu la definició de governança (…).

8. Impulsar la consulta popular per temes de gran calat social, facilitant la via telemàtica en el procés per fer-la més efectiva, i aplicant les diferents fases previstes en el Reglament: informació, debat ciutadà i devolució del resultat del procés.

9. Foment dels pressupostos participatius, recollint propostes ciutadanes d’àmbit coŀlectiu després d’un procés d’explicació i debat, i destinant-hi una part de despesa no compromesa»

I açò hem fet. La materialització d’aquestes premisses són exactament el que representen tot el procés dels pressupostos participatius, que han culminat aquesta setmana amb la presentació de la votació final, els resultats i la valoració de la iniciativa. Una valoració que s’ha de considerar més que positiva: més de 1.600 persones han votat, gairebé un 7 % del cens convocat (ciutadans majors de 16 anys), quan en altres experiències en altres ciutats, la participació en el primer any gira entorn de l’1 per cent.

Aquest, així, ha estat el resultat de l’aposta per un procés ben acompanyat professionalment, prioritzat políticament i dedicat pressupostàriament. Esperam continuar en el camí encetat.

No Comments

Post A Comment