Recta final de la construcció de 4 promocions d’habitatge social a Maó

Recta final de la construcció de 4 promocions d’habitatge social a Maó

Aquest matí, s’ha dut a terme una visita a les quatre promocions d’habitatge públic que s’estan construint a la zona del carrer Borja Moll, i que comportaran la creació d’un total de 87 habitatges protegits.

Cal recordar que la primera pedra d’aquestes promocions es va posar l’any 2019, durant la batlia de Conxa Juanola, durant la qual vam fer molta feina per posar en marxa polítiques per garantir l’accés a l’habitatge.

Les promocions s’estan duent a terme gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Maó, l’Ibavi i el Govern de les Illes Balears.

L'any 2019 es va posar la primera pedra per a la construcció de diverses promocions d'habitatge públic a Maó

L’any 2019 es va posar la primera pedra per a la construcció de diverses promocions d’habitatge públic a Maó

Promocions

La promoció més gran és la de 40 HPP del C/ Borja Moll i es calcula que estarà finalitzada el mes de juny de 2022.

Aniran destinats a persones majors de 65 anys i a persones menors de 35 anys. És un model inspirat en el de la plaça d’Amèrica d’Alacant, que va rebre el premi de l’ONU el 2012 a una de les dotze solucions innovadores d’habitatge a escala mundial, ja que no només satisfà la demanda d’habitatge, sinó d’altres necessitats que se’n deriven.

D’aquesta manera, conviuen de manera independent cada un dels nuclis familiars, però comparteixen zones comunes, com per exemple el centre de dia, diverses sales d’activitats, terrasses i patis, amb l’objectiu d’establir una petita comunitat i crear sinergies i experiències d’intercanvi.

Per poder garantir que es produeixin aquestes sinergies els joves hauran de tenir experiència en el camp social o bé interès demostrable per aquest sector i un compromís d’un nombre d’hores setmanals dedicades a la comunitat. La proporció de joves i gent gran serà la següent: 4 persones grans per 1 persona jove.

Al mateix carrer de Borja Moll es troba en construcció una altra promoció de 18 habitatges de protecció pública amb la previsió de finalitzar les obres el proper mes de març. Consta de 18 habitatges, dos d’ells adaptats, de 1,2 i 3 dormitoris.

Finalment, al carrer Roca i Vinent hi ha dues promocions més en marxa, una de 15 HPP que finalitzaran les obres el mes de juny d’eguany, i una de 14 HPP que es preveu que finalitzin el mes de juliol.

No Comments

Post A Comment