Recuperam la pau social i el diàleg dins l’Ajuntament

Recuperam la pau social i el diàleg dins l’Ajuntament

El diàleg i la negociació durant els darrers mesos, des de l’inici del mandat, han duit a l’assoliment d’acords entre l’equip de govern, el col·lectiu dels treballadors i treballadores i els diferents sindicats

La Mesa General de Negociació Col·lectiva de l’Ajuntament ha consensuat un acord per a l’aplicació de la nova valoració dels llocs de feina municipals. Aquest acord venia precedit d’un compromís per part de l’equip de govern d’aplicar l’actualització dels llocs de feina per tal d’adequar-los a la valoració que es va fer dins el 2016. D’aquesta manera, ha estat possible fer feina, de manera continuada, per assolir l’acord. I també es referma la voluntat de seguir en aquest camí del diàleg amb el personal de l’administració.

A la fi, és clau el reconeixement de la feina dels treballadors. Per una banda, per convicció: les persones han de veure reconeguda la seva feina, així com els seus drets i deures. De l’altra, són les persones que fan feina a l’Ajuntament (tècnics, administratius, peons, ordenances…) els que duen a terme a la pràctica el funcionament de la institució i també les decisions polítiques adoptades.

És per açò que hem de donar valor a aquesta entesa, sense la qual dur a terme les feines del dia a dia, però també les d’un compromís polític més a llarg termini, són complicades. I no sempre és fàcil, aquest assoliment, i per açò s’hi ha hagut de treballar.

Així, mostram satisfacció davant aquest fet. I mantenim la confiança i les ganes de fer feina per aconseguir encara noves millores laborals d’ara endavant.

 

No Comments

Post A Comment