Resum del ple

Resum del ple

Dijous passat hi va haver el ple de l’ajuntament de Maó en què es van debatre diferents qüestions, algunes d’elles ben importants. Us en volem donar una visió d’alguns d’aquests temes per entendre millor el que s’hi va donar.

Una de les propostes presentades per l’equip de govern era una modificació de l’ordenança sobre l’impost de béns immobles (IBI), que planteja una bonificació de l’impost de fins el 95% per a aquells habitatges que es destinin a lloguer social. És una proposta a la qual Ara Maó dóna molta importància, ja que representa una aposta pel compromís ciutadà, la capacitat de fer unes polítiques socials actives, encaminades a combatre les desigualtats i fomentar l’ús social dels habitatges, i es fa gràcies als mecanismes de què disposa l’Ajuntament, com és el cas de l’impost sobre les cases. En el fons, aquesta bonificació permetrà que s’incentivi el lloguer social per part dels propietaris d’habitatges, que podran donar sortida a cases que moltes vegades queden fora del mercat pel motiu que sigui. L’Ajuntament pot ajudar els propietaris a fer un seguiment d’aquests lloguers, en les condicions que toca. La mesura va ser votada per unanimitat.

També per unanimitat s’aprovava un pla pilot signat entre el Govern balear, el Consell i els ajuntaments de Menorca per implantar la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Açò comporta per part de l’Ajuntament una sèrie de qüestions que ja ha començat a dur a terme: proveir d’aparcaments i recàrrega gratuïta almenys per a 2 anys.

Hi va haver també un altre tema que va ser aprovat per unanimitat, cosa que valoram com a molt important per tant com és el que necessita (aquesta voluntat de treballar en un mateix objectiu) un tema tan important per a la ciutat: el futur del Conservatori de Música. La regidora va explicar tot el procés participatiu duit a terme amb els agents implicats. El procés de participació des de fa estona posava la Sala Augusta com a proposta inicial, però el projecte no es tiraria endavant sense el vistiplau dels implicats. Es fa una crida a la feina i la no confrontació, i que es faci un estudi seriós de les propostes, després d’assenyalar que l’ajuntament és un aliat necessari.

Posteriorment es va tractar la funció que ha de tenir el Consorci del Penya-segat. La proposta de l’equip de govern és canviar la forma jurídica d’un consorci que ara per ara s’ha mostrat inoperatiu i anar cap a convenis d’inversió futura més agils i eficients.

El debat sobre l’ascensor segurament va ser un dels més intensos de la nit. El PP havia presentat una proposta perquè es replantegés i es fes una consulta sobre escales o ascensor. La proposta anava acompanyada de la constatació de la polèmica i el rebuig per part del PP. Tanmateix, en la defensa del projecte de l’ascensor presentat per l’Ajuntament, es va comentar que les escales mecàniques, projecte de l’anterior consistori, també van dur diverses opinions, i en general una contestació social. Sotmetre a consulta popular elements complexos que obeeixen més a qüestions tècniques, i entrant tants elements en joc, no sembla el més adient. I més si tenim en compte el debat previ al canvi de govern sobre el tema i la proposta dels grups que ara són equip de govern. Es van esmentar els següents elements que millora aquest projecte: l’accessibilitat (les escales no resolen aquesta qüestió per les persones amb mobilitat reduïda); una major cota de nivell salvada; la consolidació del penya-segat; la reactivació de l’entorn del port i del Claustre; la millora i obertura del jardí de baix l’ascensor, que ara està tancat per seguretat. Hi va haver certs retrets mutus sobre l’existència o no del projecte de les escales mecàniques, que no es va donar a conèixer mai, tanmateix no es coneix aquesta existència perquè l’Ajuntament no en té cap constància. Precisament la necessitat d’anar fent feina i concretar-la és un element a valorar. Es va comunicar la feina ja feta, com els informes geotècnics per coneixer la seguretat del penyal, la valoració de mecanismes de transport alternatiu, una anàlisi del manteniment (amb les escales no hi era), la qüestió de l’accessibilitat. També s’assenyala l’aprofitament amb l’actuació del tros de cornisa que hi falta per unir, que també es durà a terme.

El ple va acabar amb dues preguntes sobre qüestions de funcionament de l’Ajuntament. Una, sobre els terminis de l’Ajuntament en tramitacions urbanístiques. La resposta de la regidora competent va ser assenyar que si només depenien de l’Ajuntament i si no havia esmenes a les peticions presentades, els tràmits ara són més ràpids. S’està fent una convocatòria de borsa, al final de la qual es dispondrà d’un nou arquitecte. També s’incorporarà el personal de Promocions Urbanístiques.

Una darrera pregunta fou sobre l’aprofitament de l’aigua de l’aljub dels antics quarters de Santiago. S’especifica que a partir de dia 9 de setembre es va fer una extracció més o menys esporàdica de l’aljub, i a partir de 20 d’octubre ja es fa una extracció regular, després d’adquirir una bomba, es calculen uns 90 m3 setmanals. La resposta va ser titllada de mentidera per part de l’oposició del PP, acusació que va ser considerada greu per part de la batlessa, que va insistir que allò greu era que durant 4 anys de govern anterior no es tingués coneixement de l’existència d’un aljub en una dependència municipal.

Amb aquest es va donar per acabada la sessió del ple.

No Comments

Post A Comment