Resum del ple de 24 de setembre

Resum del ple de 24 de setembre

Ahir, 24 de setembre, va tenir lloc el ple de l’Ajuntament, del qual us en feim un resum del més destacat, per si us interessa.

Es va donar compte d’una pròrroga de dos anys del servei de recollida de fems i neteja de la ciutat, un dels de més envergadura de l’Ajuntament, per un valor de 5 milions d’euros. La idea expressada per l’equip de govern, concretament per Rafa Muñoz, és que no hi havia temps de fer un contracte nou, i així s’inicia un període per repensar tot el servei, que vagi encaminat a millorar l’eficiència i, sobretot, a la reducció de residus.

Es va modificar el reglament del Consell Municipal de Port, sobretot en el sentit d’atorgar-hi una major representativitat. Moltes de les modificacions també tenen a veure en qüestions formals. Es va iniciar un petit debat sobre el fet que molta representació pot convertir l’ent en poc executiu. Es va manifestar que la participació de diferents sectors és un valor que cal cuidar.

El ple va demanar la delegació de competències en matèria de Serveis Socials, tal i com preveu la Llei de racionalització i Sostenibilitat de les administracions locals (coneguda com la Llei Montoro). Aquesta llei, tal i com va expressar la regidora Laia Obrador, vulnera l’autonomia de les entitats locals i passa per damunt el marc de les competències estatutàries, a la vegada que no millora el finançament local. Els Serveis Socials han de ser oferits per l’Ajuntament, l’administració més propera al ciutadà.

Es va fer la proposta d’atorgar la medalla d’or de la ciutat a l’Orfeó Maonès.

El ple va aprovar, a proposta del PP, una proposta per demanar a la Conselleria d’Educació la incorporació de la figura de l’educador social als centres educatius. Va ser aprovada per unanimitat, tot i que la proposta va ser aprofitada per criticar que durant els quatre darrers anys les polítiques en matèria d’educació, per part del PP, van ser desastroses i van afectar greument la qualitat de l’educació. La regidora d’educació va remarcar tots aquells programes que havien desaparegut per al suport de l’alumnat, i per conseqüència aquesta proposta arriba tard.

També es va aprovar una proposta, subscrita per tots els partits del consistori, per a l’acolliment dels refugiats.

Finalment hi hagué un torn de preguntes, en què l’oposició va demanar diferents qüestions a l’equip de govern. Destacam una pregunta sobre la tardança de l’aprovació del Pla econòmic i financer a què està obligat l’ajuntament. El regidor de Serveis Generals, Jordi Tutzó, va esmentar que no feien tard, perquè la llei preveia que tenen fins a final de 2015. D’altra banda, el regidor també va destacar que l’obligació de formalitzar aquest pla, que serà d’aplicació en el pressupost de 2016, és deguda al fet que en el tancament de comptes de 2014 l’antic equip de govern va incomplir un indicador de l’estabilitat pressupostària que és la regla de despesa. També hi va haver preguntes relacionades amb festes, amb el servei de joventut, amb la supressió del PUM (l’Ajuntament incorporarà els cinc treballadors de l’entitat com a plantilla pròpia), amb el concert del batxillerat amb la Salle, amb els usos del Verge del Toro (l’equip de govern va refermar la voluntat de l’ús sociosanitari, segons marca el PGOU), amb la no visita de l’alcaldessa a la recepció reial, amb mobilitat (l’equip de govern va manifestar que ja treballa en el futur pla de mobilitat).

Si voleu saber més informació d’algun aspecte concret (s’han tractat de forma resumida), podeu demanar-ho, contestant aquest mateix correu o per algun altre mitjà que posam a l’abast.

No Comments

Post A Comment