Resum del ple

Resum del ple

El passat dijous va tenir lloc el ple ordinari de setembre a l’Ajuntament de Maó. Tenim intenció de donar una visió en perspectiva dels plens i dels elements més importants. En aquest enllaç hi ha els plens en video. El to de les intervencions de l’oposició va marcar alguns dels elements que s’hi van donar. És el cas d’una intervenció en què s’afirmava que qui realment comanda a l’ajuntament és un grup social i ecologista, asseveració que consideram una acusació molt greu i una falta de respecte als votants de les formacions polítiques que conformen l’equip de govern.

Un dels primers punts que generà controvèrsia era referent a l’aprovació definitiva del canvi d’ordenança de subvencions a entitats. L’equip de govern proposa eliminar una clàusula, aprovada per l’anterior equip de govern, que feia referència al fet que les entitats que rebien ajudes públiques no podien fer manifestacions polítiques ni reivindicatives. L’oposició considera que amb els doblers públics no s’ha de fer política, i Ara Maó, com tot l’equip de govern, considera que aquest és un exercici bàsic d’una societat democràtica.

També es va aprovar l’inici de la tramitació per proveir de clavegueram les zones que no en tenen: en un any s’aprovaran els projectes i s’executaran al llarg de sis anys. El PP va considerar que potser no era necessari tenir clavegueram per tot i millor trobar altres solucions, i per açò es van abstenir, però se’ls va respondre que la tramitació també preveu aquestes solucions alternatives.

Es va parlar de transperència, un discurs que apareix a cada ple per part del PP en to recriminatori. Tanmateix, es van afegir algunes esmenes i la moció presentada pel partit en referència a millores de cara al ciutadà es va aprovar per unanimitat. Des d’Ara Maó es va recordar que potser és cert que en transparència no es va tan ràpid com es voldria, però que tampoc era tasca senzilla quan el que es va trobar va ser res. Sobre l’agenda d’alcaldia, per exemple, tot i ser preceptiu des de 2014, no es va publicar per res durant l’anterior mandat.

Un dels temes més polèmics va arribar amb una proposta presentada pel PP sobre el tema de l’aigua. Aquest grup va brandar una sèrie d’arguments sobre les polítiques ineficaces del govern municipal en matèria d’aigua i la comunicació de la no potabilitat. El PP demanava, entre altres coses, que es bonifiqués la factura de l’aigua. La resposta de l’equip de govern, en veu de la batlessa, després de fer un incís sobre el to de la moció (la podeu llegir aquí), va ser enumerar totes les mesures en matèria d’aigua que s’estaven duent (més d’una dotzena), a més de recordar que des de 2012 la Conselleria de Salut advertia a l’Ajuntament que havia de comunicar a la població que l’aigua no era potable, i l’ajuntament anterior no ho va fer mai. En la implicació de la ciutadania per cercar solucions, com és l’Agenda Local 21, no han aparegut per res.

Una altre dels punts importants del dia, aquest més de caràcter ideològic, va ser l’aprovació d’una proposta, presentada pels grups de l’equip de govern, Ara Maó i PSOE, en què es declarava Maó municipi contrari al TTIP. Aquest acord transatlàntic, entre els EUA i la Unió Europea, ha anat poc a poc sortint a la llum. Es tracta d’un tractat de caràcter neoliberal que pretén esborrar allò que anomen “barreres no aranzelàries”, és a dir, normatives estatals que ara són un fre per a les grans empreses, i crear un gran mercat “lliure” en què els drets laborals, ambientals, dels consumidors, la justícia social, els serveis públics, són els grans perjudicats. Recordam que Ara Maó forma part de la campanya Menorca NO al TTIP (teniu més informació aquí), a qui es va agrair la feina de difusió. En l’exposició es va recordar que hi havia més de 3.000.000 de signatures en contra, 2.000 municipis i 500 organitzacions socials.

Bastanta presència van tenir, també, les qüestions en matèria social i educativa, que posaren de manifest la feina que es fa des d’aquestes àrees i la prioritat que ocupen. Es parlà, en la darrera de les mocions presentades pel grup del PP, de l’educador social als centres educatius (que es treballa amb la Conselleria d’Educació), i en el torn de precs i preguntes, de projectes lingüístics de centre (i la importància de l’autonomia dels centres) i de plans de serveis socials i nutrició infantil. Amb algunes qüestions més sobre l’estat d’alguns elements físics de la ciutat va finalitzar el ple.

No Comments

Post A Comment