Resum del Ple municipal ordinari de maig

Resum del Ple municipal de l'Ajuntament de Maó maig 2020

Resum del Ple municipal ordinari de maig

El passat 28 de maig es va celebrar el primer Ple municipal ordinari des de la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central. El Ple es va celebrar de forma presencial, adaptant la Sala de Plens a les normes de seguretat sanitària vigents, per tal de garantir la seguretat de tots els participants. La sessió va començar amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19. .

A continuació, us resumim els punts més destacats de l’ordre del dia:

Ratificació del conveni entre l’Ajuntament i el Govern de les Illes Balears per a l’execució de les fases III, IV i V de la reforma del quarter de Santiago, on s’instal·larà la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir

Es va aprovar per unanimitat de tots els grups la ratificació del conveni entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i l’Ajuntament de Maó, d’establiment de les bases per a l’execució de les fases III, IV i V de la reforma de l’antic quarter de Santiago i cessió d’ús de l’edifici per a la instal·lació de la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir.

En la seva intervenció, la regidora d’Educació, Laia Obrador, va recordar que durant el passat mandat es van dur a terme els expedients de canvi d’ús, reparcel·lació i urbanització dels quarters, una feina que ara ha permès la signatura d’aquest conveni.

En aquest sentit, Obrador va assenyalar que “estem empenyent fort perquè aquest equipament sigui una realitat a Maó, i ara ja ens trobam en l’últim esglaó per poder licitar”.

Cal recordar que, en data 25 de febrer de 2015, l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) va signar amb l’Ajuntament de Maó el conveni de col·laboració en el qual van acordar dur a terme l’execució de les fases I i II de reforma del quarter de Santiago.

Ara, amb la firma d’aquest conveni entre l’Ajuntament i el Govern, l’Administració autonòmica podrà licitar, a través de l’IBISEC, les fases III, IV i V de la reforma d’aquest edifici de titularitat municipal, per instal·lar-hi el citat centre educatiu.

D’aquesta manera, l’IBISEC licitarà el corresponent contracte d’obra, així com la direcció facultativa de les actuacions. Es preveu que el projecte es tregui a licitació per un import de 2.957.141 euros i que el termini d’execució sigui de dotze mesos.

Així mateix, la Conselleria es compromet a tenir informat, en tot moment, l’Ajuntament de Maó sobre les fites de l’expedient administratiu de contractació que s’instrueixi. Actualment, l’ajuntament està tramitant el permís d’instal·lació i obres per a la reforma de l’edifici.

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Maó s’ha compromès a cedir l’ús d’aquestes instal·lacions durant un període de 25 anys, prorrogables per acord de les parts. D’altra banda, durant el temps de vigència d’aquest acord, la Conselleria es compromet a destinar les instal·lacions exclusivament al CEPA Joan Mir i Mir, i assumirà íntegrament les despeses de funcionament i manteniment de l’edifici.

A més, també es podrà acordar, mitjançant un conveni específic, un règim d’ús compartit de les instal·lacions, de forma que l’Ajuntament pugui dur a terme activitats de formació permanent de persones adultes, sempre que aquestes no siguin incompatibles amb la programació de les activitats de formació reglada i no reglada que dugui a terme la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en l’exercici de les seves competències.

També cal assenyalar que les obres objecte d’aquest conveni no alteraran la titularitat de les instal·lacions del quarter de Santiago, que romandran de propietat municipal.

Aprovació del Pla d’inversions corresponent a la cinquena pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó, Pla d’inversions FCC

Es va aprovar per unanimitat el Pla d’inversions corresponent a la cinquena pròrroga del contracte de gestió de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal.

La regidora de Medi Ambient, Conxa Juanola, va recordar que aquesta pròrroga s’aprova a l’espera de què surti a licitació el nou contracte de servei mancomunat amb l’Ajuntament des Castell a través del Consorci de Residus, que ha de permetre una gestió més sostenible de la recollida de fems i una major conscienciació ciutadana.

Juanola va explicar que la pròrroga preveu un pla d’inversions que inclou la compra d’un camió nou per a la recollida de voluminosos, un servei que cada vegada es presta amb major regularitat, i d’una màquina fregadora-desincrustadora, que permetran millorar el servei i la neteja del municipi.

Moció conjunta de tots els grups amb relació a la campanya de sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI en el món de l’esport

Es va aprovar per unanimitat una moció relativa a la campanya de sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI en el món de l’esport. El text aprovat insta al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca a promoure la lliure participació i la igualtat d’oportunitats en el món de l’esport del col·lectiu LGTBI, trans i intersexual.

En aquest sentit, es demana el desenvolupament d’un programa de foment de la igualtat adreçat a les federacions i entitats esportives i la creació d’una campanya de sensibilització per impulsar l’acceptació de la realitat LGTBI. Igualment, es demana la posada en marxa d’un protocol de prevenció i detecció de la LGTBIfòbia en les competicions esportives.

Podeu llegir la moció fent clic aquí.

Moció conjunta de tots els grups amb relació al Dia contra el Racisme i la Xenofòbia

La moció assenyala que la xenofòbia s’ha convertit en els darrers anys en un dels grans perills per a la nostra societat, mentre que els moviments xenòfobs avancen posicions entre una part de la ciutadania.

El text també recorda que Maó forma part de la Coalició de Ciutats Europees contra el Racisme i sempre ha estat una ciutat compromesa amb la diversitat cultural.

Per tot això, l’acord aprovat per tots els grups municipals condemna totes les pràctiques de discriminació o incitació a l’odi del diferent, i es compromet a denegar la utilització d’espais públics per a qualsevol activitat que fomenti qualsevol mena de discriminació. Amb el text, l’Ajuntament també es compromet a no destinar fons a organitzacions o col·lectius que difonguin l’odi i la discriminació.

Podeu llegir la moció fent clic aquí.

Moció conjunta de tots els grups amb relació al Dia Mundial de les Lipodistròfies

A petició de la Asociación Internacional de Familiares y Afectados por Lipodistrofias, l’Ajuntament s’ha adherit al Dia Mundial de les Lipodistrofies, que se celebra el 31 de març.

Amb la moció també es va aprovar un manifest en el qual es demana, entre altres coses, que les lipodistròfies siguin considerades una prioritat social i sanitària per les administracions, que es garanteixi l’accés de totes les famílies afectades als medicaments o una major inversió en investigació científica sanitària.

Podeu llegir la moció fent clic aquí.

Podeu veure el Ple complet fent clic aquí.

No Comments

Post A Comment