Sancions desproporcionades

Sancions desproporcionades

Ara Maó mostra el rebuig a l’actuació del Govern en l’afer dels directors dels instituts de Maó

La sanció de 10 i 15 dies de càstig als directors dels instituts de Maó posa en evidència que la decisió de la Conselleria es movia per motius purament polítics

Després de sis mesos de suspensió cautelar i inhabilitació als directors dels tres instituts de Maó, l’instructor decideix aplicar la sanció de 10 dies a Marga Seguí i 15 dies a Jaume Bonet i Rafel Andreu, una mesura que evidencia com és de desproporcionada la reacció del Govern, si tenim en compte que els directors duen ja 3 mesos en suspensió cautelar. Aquestes sancions són considerades tenint en compte que se’ls aplica una falta greu, que no és altra que votar, juntament amb tot el Consell Escolar, en contra de la proposta imposada de Tractament Integral de Llengües per part de la Conselleria, després que tombessin la primera proposta presentada pel centre.

Tota aquesta qüestió ha estat des del principi envoltada de polèmica, perquè l’actuació de la Conselleria i el Govern en general no ha estat altra que la d’exercir una persecució sense precedents en la democràcia contra tot el sistema educatiu. Aquesta actitud no se la pot permetre una societat com la nostra. El Govern no ha escoltat el col·lectiu dels mestres, ni les associacions de pares, ni els alumnes, ni els sindicats, ni la Universitat, ni els entesos en didàctica i pedagogia. Han quedat completament decantats i ultrajats els principis bàsics de la democràcia, el consens i la voluntat d’arribar a acords, el diàleg i la idea de fer de l’educació l’eina bàsica per a la cohesió social futura i el valor més preuat de la societat. En comptes d’açò, s’han dedicat, senzillament, a aplicar, costi el que costi, una idea marcada pel seu ideari de dretes, elitista, espanyolista i disgregador, sota directrius que solsaments no vénen marcades per la seu del Partit Popular de les Illes, sinó per una estratègia de més llarg abast del nacionalisme espanyol, amb fortes vinculacions amb el nacionalcatolicisme d’arrel franquista quant a l’educació es refereix, i que es veu també reflectit amb exemples tan clars com la proposta de Llei d’Educació del ministre Wert.

Ara Maó dóna suport als tres directors, que han demostrat una gran senceresa davant l’administració, que amb aquesta sentència d’inhabilitació de 10 i 15 dies se’ls dóna tota la raó i demostra, una vegada més, que la qüestió ve marcada netament per una persecució política per part de l’administració que hauria de ser la de tots.

Així mateix, demanam que l’Ajuntament de Maó es pronunciï envers aquest tema i se situï del costat dels directors, que amb la gravetat que ha hagut de suportar el nostre municipi han estat incapaços de demostrar un gest de suport, ni tan sols en el Consell Escolar Municipal, en què hi havia presents els directors, que van parlar molt clar de quina havia estat aquesta greu persecució.

No Comments

Post A Comment