Segona jornada participativa d’elaboració del programa electoral