Trobada de joves al Pla des Monestir

Trobada de joves al Pla des Monestir

El passat dimecres dia 22 va tenir lloc al Pla des Monestir el debat jove “Les polítiques de joventut”, en què van assistir més d’una trentena de persones. Va ser una trobada ben interessant en què els joves van prendre la paraula per exposar les seves inquietuds, el seu esperit inconformista i les necessitats que consideren que té la societat i la política envers els joves.

Els que van intervenir van ser de diferent procedència, de l’associacionisme però també de la pràctica esportiva, de la formació acadèmica, els estudis de secundària o de la pràctica professional: del feminisme, de les plataformes antifeixistes, ecologistes… Lia Moreno, Miquel López, Caterina Pereira i Júlia Sintes, moderats per Joan Albert Pons, van anar desgranant aquells elements que els inquietava i que consideravan necessaris d’abordar. A la vegada, l’intercanvi amb els representants polítics va ser enriquidor per anar modelant el debat: les dues visions són necessàries i es retroalimenten.

En un primer bloc temàtic, es va parlar de la part més vital dels joves i la seva possibilitat d’emancipació. Així, van parlar de la falta de plataformes on line per cercar pisos, habitacions, així com polítiques d’habitatge com la regulació de les places turístiques, la promoció d’habitatge públic o les cases buides. Alguns d’aquests elements són iniciats per l’administració (es va posar de manifest que a vegades l’ajuntament no té algunes competències i, encara que vulgui, no pot tirar endavant segons quines iniciatives), però els joves reclamaven més insistència. També van plantejar la recerca de nous mecanismes, en l’àmbit del treball, per connectar empreses i joves.

Un segon bloc va anar dedicat a l’empoderament dels joves, a la capacitat i necessitat que aquests tenguin accés i s’impliquin en l’esdevenir social, en la cultura, en l’educació. Un dels elements que van deixar més manifest va ser la necessitat, que no està coberta, d’un espai físic de confluència, a semblança dels casals o els ateneus, que puguin oferir diferents manifestacions culturals que no passin per la mercantilització. Van parlar, en aquest sentit, del Freginal com un espai que s’hauria d’aprofitar més. Xerraven de tallers públics, d’espais de creació. També que impliqui un intercanvi generacional. A la vegada també van manifestar que hi faltava una agenda cultural prou sòlida perquè hi hagi un intercanvi d’informació en el que es fa. A vegades a va deixar entreveure la pèrdua d’alguns espais de conscienciació social, com la comissió de medi ambient d’algun institut.

En el darrer bloc es va tractar la relació entre els joves i la salut. Un element que moltes vegades queda sense tractar enlloc: ni a les famílies, ni per part de l’administració ni en el sistema educatiu. Cal potenciar, així, la vinculació de la concepció esportiva vinculada a la salut, l’educació sexual, la conscienciació sense pors i explícita dels efectes de la drogodependència, i com afecten els trastorns alimentaris.

Finalment, es va obrir un torn obert de paraules per tal que la gent, entre els quals també els representants públics de l’ajuntament, hi digués la seva. Ara Maó està agraït de la participació d’aquests joves i entenem que aquest intercanvi és necessari per també poder treballar amb coneixement de causa des de les administracions, i fer propostes al programa electoral. La festa va acabar amb un petit refrigeri.

No Comments

Post A Comment