Un conservatori molt necessari

Un conservatori molt necessari

Reproduïm l’article signat per Conxa Juanola, batlessa de Maó

La demanda d’unes instal·lacions dignes per al Conservatori de Menorca ve d’antic: es remunten a més de 20 anys enrere. Aquesta reivindicació, justa i necessària, ha estat objecte, durant dues dècades, d’infinits —però estèrils— debats en el si de les institucions; i sempre han implicat la ciutat de Maó perquè, tot i ser d’àmbit insular, el municipi acull les aules de l’actual Conservatori, de manera precària, al Claustre del Carme.

Un dels objectius d’aquest equip de govern, a l’inici de mandat, era desbloquejar aquesta situació inexplicable i treballar de manera insistent fins a aconseguir que la demanda fos atesa pel Govern de les Illes Balears, que és l’Administració competent en aquesta matèria.

En el mes de desembre de 2015, la direcció del Conservatori va registrar a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament un escrit que demanava ubicar el Conservatori a la Sala Augusta, sempre que es donés resposta a les necessitats presentades i que la decisió es prengués en un temps breu.

D’aquesta manera, l’Ajuntament va iniciar les negociacions amb la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears per avançar cap a la resolució del problema. La primera passa va ser recuperar l’avantprojecte guanyador del concurs d’idees de l’any 2010, per a un futur Conservatori a la Sala Augusta.

Aquesta proposta era fruit de l’experiència del reconegut arquitecte Josep Llinàs, que plantejava la recuperació de l’antic teatre, la casa annexa i l’espai a l’aire lliure per ubicar-hi les dotacions necessàries, amb un projecte modern i fresc, amb tots els serveis necessaris.

Tot i ja haver iniciat les gestions amb el Govern de les Illes Balears en el sentit indicat, i treballant en la proposta de Llinàs, l’APIMA del Conservatori va fer arribar la petició d’estudi d’una vintena de propostes, entre les quals també hi havia la Sala Augusta.

Els Serveis Tècnics d’Urbanisme van dur a terme, de cada una de les propostes, el pertinent informe urbanístic: usos, dimensions, propietat i altres condicionants. D’aquesta exhaustiva anàlisi, que va ser lliurada a l’APIMA, en va sortir una llista possible de 4 ubicacions, de les quals —després de les votacions dels 63 representants d’alumnes que hi van participar— la Sala Augusta va quedar en tercer lloc.

La primera proposta va ser la ubicació al quarter de Santiago. Aquesta proposta es va descartar, ja que el quarter de Santiago està destinat a l’Escola d’Adults i a la futura residència de gent gran (acordada i ara ja en fase de licitació).

La segona també es va haver de descartar, perquè va resultar ser una parcel·la municipal destinada a usos esportius situada davant el Poliesportiu Municipal, i utilitzada per dur-hi a terme les activitats esportives a l’aire lliure i de l’Escola d’Estiu, a més de ser una reserva d’espai previst per al futur creixement del Poliesportiu. Altres arguments de mobilitat també hi van pesar, perquè, estant radicada al polígon industrial, obligava l’alumnat de Maó a desplaçar-s’hi amb vehicle.

Després d’aquests tres anys de feina institucional intensa, ara tenim enllestit el projecte executiu amb el qual licitar les obres. Ha estat elaborat pels Serveis d’Arquitectura del Govern de les Illes Balears, de manera coordinada amb l’Ajuntament, i disposa de tots els informes tècnics favorables. Comptam amb un pressupost total de 7,9 milions d’euros, majoritàriament amb càrrec a les partides d’educació del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració del Consell Insular i de l’Ajuntament, que n’aportaran un 18%.

En el cas municipal, l’aportació és d’un milió i mig, que es divideix en 4 anys, per no afectar altres inversions del municipi. L’Ajuntament manté la propietat i recupera, així, un espai emblemàtic, a la vegada que en podrà fer ús sempre que sigui necessari.

La Sala Augusta està en desús des de l’any 2003; està ubicada al centre, té fàcil accés des de fora de Maó i compta —als seus voltants— amb 482 places d’aparcament, entre les de caràcter públic i les privades, segons un estudi de mobilitat. És accessible per als infants i fillets/etes que van a peu i està situada prop de l’estació d’autobusos i pròxima a grans instal·lacions culturals, com l’Orfeó Maonès i el Teatre Principal.

El projecte previst va més avall, en el terreny, que l’actual edifici i ho fa per motius de seguretat. La sala actual està edificada damunt un material reblert i inestable, de quan es va omplir aquella part de terreny (d’aquí, els trencs que ha patit). S’anirà fins a la roca mare, per prescripció tècnica, i s’aprofitarà l’espai guanyat com a superfície útil.

Aquests projectes són un repte, i no és gaire fàcil resoldre tots els entrebancs que sorgeixen. Després de tants anys, estem a punt de començar les obres d’un nou Conservatori de Música i de recuperar un immoble en estat de runa al centre de Maó.

Seguirem fent feina cada dia, sense pausa, per dotar Menorca i Maó amb els serveis que són necessaris; i ho farem articulant les diferents administracions amb les demandes socials, juntament amb les mesures econòmiques i tècniques imprescindibles per a dur-les a terme. La Sala Augusta va estar plena de vida ciutadana fa unes dècades; ara la volem tornar a veure com un centre dinàmic de la ciutat.

No Comments

Post A Comment