Des d’Ara Maó veim amb molta preocupació que s’hagin tornat a posar en marxa els motors més contaminants de la central

Central del port de Maó

Des d’Ara Maó veim amb molta preocupació que s’hagin tornat a posar en marxa els motors més contaminants de la central

La recent i dolenta notícia de la posada en marxa, una vegada més, dels motors més contaminants de la central elèctrica del port de Maó, els grups dièsel que funcionen amb fueloil, fa preveure un futur marcat per aquestes veus que defensen un creixement sense límits, on qualsevol incompliment dels paràmetres i de les normatives es pugui sobrepassar sense qüestionar res més. Tornar a emprar aquests motors és un pas enrere en el control de la contaminació atmosfèrica.

Menorca té una estratègia aprovada que s’està traduint en la instal·lació de parcs solars per a poder anar abandonant l’energia fòssil. Aquest és un objectiu que ha d’interessar a tothom, perquè ens pot permetre continuar disposant del subministrament elèctric mentre anam reduint la contaminació derivada de la crema de combustibles a la central elèctrica.

Aquest lloable objectiu es pot veure seriosament amenaçat si la nostra illa continua amb el creixement que s’està observant els darrers estius. Més gent vol dir més problemes amb l’abastiment d’aigua, més complexitat en la recollida de residus. I, evidentment, també vol dir més consum d’energia.

Des d’Ara Maó, veim amb molta preocupació que s’hagin tornat a posar en marxa els motors més contaminants de la central. Ens preocupen els efectes sobre la salut de les persones i sobre la salut del planeta. Demanam un control estricte sobre el funcionament de la central elèctrica i la garantia que les noves instal·lacions de renovables serveixin per anar abandonant els combustibles fòssils, per donar pas a una nova manera d’abastir-nos d’energia molt més neta.

No Comments

Post A Comment